Eksem

​Håndeksem er en hyppig arbejdsbetinget sygdom. Det ses især blandt sundhedspersonale, køkkenpersonale, rengøringsassistenter, håndværkere og frisører.

​​​​​​​​​​​​​​

​Formålet med undersøgelsen har været at skabe et overblik over, hvilke irritanter og allergier der lå til grund for anerkendelse af arbejdsbetingede eksemsygdomme i 2010 og for frisører i perioden 2006-sep. 2011. Derved ønskes at skaffe et datagrundlag for forebyggende tiltag.

Rapporten er udarbejdet af

Tanja Korfitsen Carøe læge, ​
Niels Ebbehøj overlæge dr. med, 
Tove Agner professor, overlæge dr. med

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og
Dermatologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Redaktør