Eksem

​Håndeksem er en hyppig arbejdsbetinget sygdom. Det ses især blandt sundhedspersonale, køkkenpersonale, rengøringsassistenter, håndværkere og frisører.

​​​​​​​​​​​​​​

​Formålet med undersøgelsen har været at skabe et overblik over, hvilke irritanter og allergier der lå til grund for anerkendelse af arbejdsbetingede eksemsygdomme i 2010 og for frisører i perioden 2006-sep. 2011. Derved ønskes at skaffe et datagrundlag for forebyggende tiltag.

Samlet konklusion:
Sammenlignet med tidligere studie udgør sundhedspersonale fortsat den største faggruppe med anerkendt kontakteksem efterfulgt af køkkenpersonale. Tidligere var den tredje største gruppe med anerkendt kontakteksem fabriksarbejdere, hvorimod vi nu finder rengøringspersonale på tredjepladsen og håndværkere på fjerdepladsen. På femtepladsen finder vi frisører som tidligere fandtes på en ottendeplads med 35 (5,6 %) tilfælde mod de nu 101 (6,7%) tilfælde. 

Der er forsat størst sammenhæng mellem forekomst af arbejdsbetinget irritativ kontakteksem og vådt arbejde (herunder handskebrug) og brug af olie. For allergenerne er det forsat gummikemikalier og konserveringsmidler der dominerer, men epoxyallergi er nu på trediepladsen med 44 (2,9 %) tilfælde, hvor man i 2002 fandt den på femtepladsen over arbejdsbetinget kontaktallergi med 16 (2,1%) tilfælde.
Hyppigheden af anerkendelse er steget og ingen områder er forsvundet. Man kan således ikke pege på områder, hvor tidligere forebyggende indsats i forhold til arbejdsbetinget eksemlidelse har hjulpet. Kontakteksem på baggrund af epoxyallergi er steget, hvilket kan hænge sammen med øget brug af epoxy.
Sammenfattende ses at antal anerkendelser er steget fra 2002 til 2010 og ingen stoffer/eksponeringer er gledet ud.

Frisører har som faggruppe en øget forekomst af allergisk kontakteksem (50 % af kontakteksemerne er allergiske blandet med irritativ kontakeksem eller kontakturticaria). Der er identificeret allergener, hvor det har været muligt på CAS-nr niveau, som kan bruges i prioriteringen af en forebyggende indsats.
Fem stoffer bærer en stor del af frisørernes allergi, nemlig
ammoniumpersulfat, PPD, toluendiamin, cocamidopropylbetaine og nikkel/kobolt i prioriteret rækkefølge.
Man kan ikke afskaffe allergier hos frisører, men en målrettet indsats med substitution af de mest potente allergener, optimeret rådgivning til atopikere om at undgå frisørerhvervet eller bedring af arbejdshygiejnen bør overvejes som forebyggende tiltag, for at nedbringe forekomsten af arbejdsbetinget kontakteksem hos frisører.


Rapporten er udarbejdet af:
Tanja Korfitsen Carøe læge, ​
Niels Ebbehøj overlæge dr. med,
Tove Agner professor, overlæge dr. med

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og
Dermatologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital


Rapportens ISBN-nummer: ISBN 978-87-996042-1-0Redaktør