Arbejdsrelaterede belastninger hos stresspatienter og baggrundsbefolkningen

Rapporten her er en opgørelse af eksponeringsoplysninger hos patienter henvist til Stressreduktionsklinikken fra oktober 2015 til september 2018. Data er sammenlignet med en referencegruppe.

Stressreduktionsklinikken (SRK) på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (AMED) blev etableret i 2015 som et behandlingstilbud til patienter med ”arbejdsrelateret stress”​.

Med henblik på at dokumentere og følge det nye behandlingstilbud er alle patienter i SRK blevet bedt om at udfylde et omfattende spørgeskema om symptomer og belastninger forud for henvisningen inden første samtale med psykolog. Rapporten her er en opgørelse af eksponeringsoplysninger hos patienter henvist til SRK fra oktober 2015 til september 2018. Data er sammenlignet med tilsvarende oplysninger og spørgeskemabesvarelser fra PRISME-projektet (2007), idet deltagerne i dette projekt betragtes som referencegruppe.

Rapporten er udarbejdet af

Niklas Scherfig, Nanna Eller, Maja Schondel og Johan Høy Jensen.

Arbejds- og Miljømedici​nsk Afdeling ​​
Bispebjerg Hospital


Redaktør