Arbejdsrelaterede belastninger hos stresspatienter og baggrundsbefolkningen

Rapporten omfatter en opgørelse af eksponeringsoplysninger hos patienter henvist til Stressreduktionsklinikken fra oktober 2015 til september 2018. Data er sammenlignet med en referencegruppe.

Stressreduktionsklinikken (SRK) på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (AMED) blev etableret i 2015 som et behandlingstilbud til patienter med ”arbejdsrelateret stress”​.

Med henblik på at dokumentere og følge det nye behandlingstilbud er alle patienter i SRK blevet bedt om at udfylde et omfattende spørgeskema om symptomer og belastninger forud for henvisningen inden første samtale med psykolog. Rapporten er en opgørelse af eksponeringsoplysninger hos patienter henvist til SRK fra oktober 2015 til september 2018. Data er sammenlignet med tilsvarende oplysninger og spørgeskemabesvarelser fra PRISME-projektet (2007), idet deltagerne i dette projekt betragtes som referencegruppe.

Samlet konklusion:

Stress-patienterne henvist til Stressreduktionsklinikken har højere grad af psykosociale belastninger end en gruppe af erhvervsaktive offentligt ansatte i baggrundsbefolkningen. Af særlig betydning synes anstrengelser i arbejdet, organisatorisk uretfærdighed, mobning på arbejdspladsen, mens høje krav, lav jobkontrol, belønning og trusler også har betydning om end i relativt mindre udstrækning. Endvidere rapporterede en større andel af stress-patienterne dårligere selvvurderet helbred og flere følelsesmæssige belastninger på arbejdet end referencegruppen. Der var ingen umiddelbare forskelle mellem grupperne mht. rapporteringen af ledelsesansvar og vold på arbejdspladsen.

Rapporten er udarbejdet af:
Niklas Scherfig, Nanna Eller, Maja Schondel og Johan Høy Jensen.

Arbejds- og Miljømedici​nsk Afdeling ​​
Bispebjerg Hospital


Redaktør