Arbejdsbetingede årsager til lidelser i bevægeapparatet

Denne gennemgang af eksisterende oversigtslitteratur giver overblik over den aktuelle viden om arbejdsbetingede årsager til muskuloskeletalt besvær.

Denne rapport er udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, på opdrag af Arbejdstilsynet. Formålet har været at opsamle nyere viden om arbejdsbetingede årsager til lidelser i bevægeapparatet og om forebyggelsesmetoder, der har en dokumenteret effekt. Herudover indeholder rapporten en beskrivelse af afdelingens kliniske erfaringer med patienter med arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.

Det skal understreges, at der ikke er tale om en selvstændig systematisk litteraturgennemgang men om en relativt hurtig indsamling, bearbejdning og sammenfatning af eksisterende oversigtslitteratur beregnet på at skabe overblik.

Tak til professor, overlæge ph.d. Johan Hviid Andersen og overlæge ph.d. Susanne Wulff Svendsen, der har lavet en kritisk gennemgang af rapporten. Tak også til Arbejdstilsynet for deres input til den færdige rapport. 

Rapporten er udarbejdet af

Christina Bach Lund, Charlotte Brauer, Niels Ebbehøj, Ann Kryger, Sigurd Mikkelsen, Ellen Bøtker Pedersen, Jane Frølund Thomsen og Jens Peter Bonde

Arbejds- og Miljømedici​nsk Afdeling ​​
Bispebjerg Hospital


Redaktør