Elektroniske målinger af ergonomiske eksponeringer i øvre bevægeapparat

​Formålet med dette projekt var at gennemføre objektive, non-invasive målinger af bevægelser i håndled, skuldre og nakke på en fuld arbejdsdag hos elektrikere, bioanalytikere og frisører. 

Dette projekt er blevet gennemført efter henvendelse fra Malerforbundet, Elektrikerforbundet og siden hen Frisørforbundet og Danske Bioanalytikere med henblik på undersøgelse af arbejdsrelaterede ergonomiske eksponeringer for deres medlemmer. Disse fag har alle manuelt arbejde i varierende grad og oplever ofte gener i øvre bevægeapparat. Da vi i forvejen havde en del målinger på malere, indgik kun målinger på elektrikere, bioanalytikere og frisører i aktuelle projekt.

Den fysiske belastning på en normal arbejdsdag blev målt med elektroniske instrumenter på begge håndled og overarme samt på hoved og øvre del af ryggen. Måleinstrumenterne blev påsat om morgenen inden deltagerne begyndte at arbejde og aftaget ved fyraften. 

Samlet konklusion:
Dette projekt fandt, at frisører, elektrikere og bioanalytikere havde forskellige arbejdsmæssige belastninger målt ved inklinometri og goniometri. Sat i forhold til AMM Syds aktionsniveauer overskred både frisører og elektrikere me-dian- og topbelastningen for øvre arm elevation. Både frisører og bioanalytikere holdt sig under grænsen for medianbelastning på 20 grader per sekund for håndledshastighed.

Rapporten er udarbejdet af:
Jonathan Aavang Petersen, Christina Bach Lund, Charlotte Brauer, Henrik Enquist, Camilla Dahlqvist og Jane Frølund Thomsen.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og
Avdeling for Arbets- och Miljömedicin, Lund.


Redaktør