2014-10-13 Ph.d.-afhandling af Kasper Olesen cand. scient. soc.

​Is retirement beneficial for mental and cardiovascular health?

​Afhandlingen konkluderer, at vi ikke fandt gavnlige effekter af pensionering på hjertesygdom og depression. Dette var særligt overraskende i forhold til psykisk helbred, idet tidligere studier i høj grad har indikeret gavnlige effekter.

Forsvaret fandt sted den 13. oktober 2014 kl. 13.00

i Auditorium 1, Gothersgade 140, København K

Dansk resumé:

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge, om aldersbetinget pensionering er gavnligt for mental sundhed og risiko for hjertesygdom. Projektet tog udgangspunkt i sammenkoblede data fra danske nationale registre.

Blandt 617.511 tresårige danskere, der blev fulgt i op til 8 år, viste pensionering sig at give en forøget risiko for blodprop i hjertet (myokardie-infarkt) på 11 % i forhold til sammenlignelige arbejdende deltagere.

Forekomsten af hospitalsindlæggelse pga. depression og køb af antidepressiv medicin blev undersøgt blandt 245.082 danskere, der gik på pension i perioden 2000-2006. Omfanget af hospitalsbehandling for depression og køb af antidepressiv medicin steg i forbindelse med pensionering uden at falde tilbage til udgangsniveauet. Analyser af særligt udvalgte grupper på baggrund af job-gruppe og demografiske faktorer gav ikke anledning til ændrede konklusioner.

Dermed kunne projektets overordnede hypotese, at tilbagetrækning er gavnligt for helbredet, ikke bekræftes.​

Redaktør