2014-10-13 Ph.d.-afhandling af Kasper Olesen cand. scient. soc.

​Is retirement beneficial for mental and cardiovascular health?

​Afhandlingen konkluderer, at vi ikke fandt gavnlige effekter af pensionering på hjertesygdom og depression. Dette var særligt overraskende i forhold til psykisk helbred, idet tidligere studier i høj grad har indikeret gavnlige effekter.

Forsvaret fandt sted den 13. oktober 2014 kl. 13.00

i Auditorium 1, Gothersgade 140, København K

Dansk resumé:

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge, om aldersbetinget pensionering er gavnligt for mental sundhed og risiko for hjertesygdom. Projektet tog udgangspunkt i sammenkoblede data fra danske nationale registre.

Blandt 617.511 tresårige danskere, der blev fulgt i op til 8 år, viste pensionering sig at give en forøget risiko for blodprop i hjertet (myokardie-infarkt) på 11 % i forhold til sammenlignelige arbejdende deltagere.

Forekomsten af hospitalsindlæggelse pga. depression og køb af antidepressiv medicin blev undersøgt blandt 245.082 danskere, der gik på pension i perioden 2000-2006. Omfanget af hospitalsbehandling for depression og køb af antidepressiv medicin steg i forbindelse med pensionering uden at falde tilbage til udgangsniveauet. Analyser af særligt udvalgte grupper på baggrund af job-gruppe og demografiske faktorer gav ikke anledning til ændrede konklusioner.

Dermed kunne projektets overordnede hypotese, at tilbagetrækning er gavnligt for helbredet, ikke bekræftes.​


Academic advisors

Jens Peter Bonde, Bispebjerg University Hospital, Dept. of Occupational and Environmental Medicine

Reiner Rugulies, The National Research Centre for the Working Environment

Naja Hulvej Rod, University of Copenhagen, Dept. of Social Medicine


Assessment Committee

Finn Diderichsen, University of Copenhagen (Chair)

Bernard Jeune, University of Southern Denmark

Maria Melchior, French Institute of Health and Medical Research

 Redaktør