​​​

2010-10-07 Ph.d.-forsvar af læge Trine Rønde Kristensen

​Sickness absence. The importance of socioeconomic status, job strain, iso-strain and effort-reward imbalance.

​Ph.d.-afhandlingen belyser årsager til sygefravær

Der fandtes en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sygefravær blandt ansatte på et hospital. Jo kortere uddannelse, desto mere sygefravær. Årsagen til, at det forholder sig sådan er mindre klar. Kun en lille del af forskellen kunne forklares ved dårligere helbred blandt dem med kortere uddannelse.

Det psykiske arbejdsmiljø havde ingen betydning for sygefraværet i denne undersøgelse – hverken blandt de over 2000 hospitalsansatte, som indgik i undersøgelsen, eller i en tilfældig stikprøve af arbejdsstyrken på ca. 14.000 personer.​

Forsvaret fandt sted torsdag d. 7. oktober 2010

på Bispebjerg Hospital i Auditorium 1, Uddannelsescentret.

Redaktør