2010-09-17 Ph.d.-forsvar af læge Martin Lindhardt Nielsen

​Psychosocial work environment and sickness absence​. A two-year follow-up on the IPAW study.


​​​

​Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. En 2-års opfølgning på PIFT undersøgelsen.

I følge afhandlingens resultater ser det ud til, at det er muligt at forebygge en del af fraværet fra arbejde. Forhold i det psykosociale arbejdsmiljø kunne forklare 29 % af alle fraværsdage. Indflydelse i arbejdet var den faktor, der havde størst betydning.

​Forsvaret fandt sted fredag den 17. september 2010

I auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 Ø​.

Redaktør