​​

2014-11-21 Ph.d. afhandling af Thomas Heilskov-Hansen cand. scient. san

​Physical work exposure and sex differences in work-related musculoskeletal disorders​.

​Afhandlingen konkluderer, at blandt mænd og kvinder med samme type arbejde, var den relative muskulære belastning højere for kvinder end mænd og kvinder havde en højere risiko for Karpaltunnelsyndrom (KTS) end mænd. Resultaterne antyder desuden, at middelhastighed og repetivitet kan være arbejdsrelaterede risikofaktorer for KTS uden at være kumuleret over længere tid. Det er imidlertid ikke klart, i hvilket omfang disse resultater afspejler, at kvinder kan være mere sårbare over for disse eksponeringer end mænd eller om de afspejler de grundlæggende antagelser i den statistiske model, der er anvendt til analyserne.

Forsvaret fandt sted den 21. november 2014 kl. 9.00

i Medical Museion, Bredgade 62, 1260 København

​Dansk resumé:

Formålene med ph.d.-projektet var at undersøge eventuelle kønsforskelle i muskelbelastning, anvendt styrke, subjektivt bedømt anstrengelse, opgave fordeling og bevægelser i armene hos personer, der havde samme type arbejde samt at undersøge om der fandtes en dosis-respons sammenhæng mellem håndledsbevægelser og Karpaltunnelsyndrom (KTS) og om mænd og kvinder med samme type arbejde havde en forskellig risiko for KTS.

Vi undersøgte danske bygningsmalere, da malere har en høj andel af kvinder og angiveligt en homogen opgavefordeling. Til dataindsamlingen anvendtes elektromyografi, Borg CR10 skala, spørgeskema, oplysninger om sygdomme og operationer fra danske registre, gonio- og inklinometri. Den relative muskulære belastning var signifikant højere hos kvinder end hos mænd, og dette korrelerede med subjektive vurderinger af fysisk anstrengelse. Der blev fundet minimale kønsforskelle i anvendt styrke, med højeste værdier hos mænd. Der blev kun fundet mindre kønsforskelle i opgavefordelingen, og der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle mellem kønnene for arbejdsstillinger og bevægelser i det øvre bevægeapparat. Der blev fundet en dosis-respons sammenhæng mellem middelhastigheden for håndleddet og KTS, og et mål for repetivitet og KTS. Der var ingen signifikant effekt af den kumulerede belastning mellem 1 og 5 år forud for et KTS tilfælde. Risikoen for KTS var signifikant højere hos kvinder end hos mænd med sammenlignelige eksponeringer, men effekten af eksponeringen blev ikke modificeret af køn.


Supervisors:

Jane Frølund Thomsen, MD, Ph.D. Department of Occupational and Environmental Medicine,

Bispebjerg University Hospital, Copenhagen, Denmark

Sigurd Mikkelsen, MD, DMSc. Department of Occupational and Environmental Medicine, Bispebjerg University Hospital, Copenhagen, Denmark

Susanne Wulff Svendsen, MD, Ph.D. Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Regional Hospital West Jutland - University Research Clinic, Herning, Denmark

Gert-Åke Hansson. MSc. Ph.D. Occupational and Environmental Medicine, Lund University, and University and Regional Laboratories Region Scania, Lund, Sweden


Opponents:

Professor Michael Kjær (Chair), DMSc. Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Denmark

Professor Pascal Madeleine, Ph.D. Department of Health Science and Technology, University of Aalborg, Denmark

Professor Keith T. Palmer, BM BCh, DM, MA, MSc, FFOM, FRCP, MRGP. MRC Lifecourse Epidemiology Unit, University of Southampton, United Kingdom


Redaktør