2016-10-07 Ph.d.-afhandling af Marianne Agergaard Vammen, cand. scient. san. publ.

​Emotional demands at work, physiological mechanisms, and mental health​

At arbejde med mennesker kan indebære høje emotionelle krav, men er denne type arbejde psykisk belastende?  Dette belyses blandt andet i Marianne Agergaard Vammens afhandling. 

Forsvaret fandt sted den 7. oktober 2016

I Uddannelsescenteret, Bispebjerg Hospital

Resumé:

Høje emotionelle krav karakteriserer mange typer arbejde, hvor mennesker arbejder med mennesker. Som en del af en større forløbsundersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt 4500 offentlige ansatte (to års follow-up), undersøger ph.d.-studiet, om arbejde, der indebærer emotionelle krav kan have en negativ indflydelse på vores mentale helbred (udmattelse og depression) og om andre arbejdsmiljø karakteristika i den forbindelse kan virke beskyttende. Stress-hormonet kortisols rolle i relation til udvikling af depression er endvidere undersøgt.

Flere skalaer har været anvendt til at måle henholdsvis den ansattes subjektive følelse af generel emotionel belastning (fx: "Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?"), to andre skalaer indeholdt specifikke spørgsmål vedrørende emotionelle karakteristika ved arbejdet (fx: "Skal du tage dig af andre personers sorger og bekymringer?").

Samlet set viste undersøgelserne, at effekten af følelsesmæssige krav i arbejdet afhænger af den personlige opfattelse af de generelle emotionelle belastninger i arbejdet i forhold til udvikling af depression. Specifikke indholdsrelaterede følelsesmæssige krav i arbejdet havde henholdsvis ingen og lille effekt på depression og udmattelse. Følelsesmæssig berigelse og meningsfyldt arbejde mindskede risikoen for udmattelse som følge af emotionelle krav, mens kvantitative krav i arbejdet øgede risikoen. Kortisol var ikke forbundet med depression i denne population, og ser derfor ikke ud til at være en fysiologisk mekanisme bag udviklingen af depression. Denne afhandling har biddraget til den aktuelle viden ved at vise behovet for at skelne mellem forskellige måder at måle emotionelle krav i arbejdet, for dermed at opnå en større viden om, hvordan følelsesmæssige krav kan forebygges. 


Vejledere:

Overlæge Jane Frølund Thomsen, Bispebjerg Universitets Hospital
Overlæge Sigurd Mikkelsen, Bispebjerg Universitets Hospital
Professor Åse Marie Hansen, Københavns Universitet

Bedømmere:

Lektor Naja Hulvej Rod (Formand), Københavns Universitet
Professor Jussi Vahtera, University of Turku, Finland
Professor Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Sverige
Redaktør