2021-05-27 Ph.d.-afhandling af læge Stinna Skaaby

Occupational exposure and chronic airway disease

​Forsvaret fandt sted som digitalt forsvar torsdag den 27. maj 2021.


Resumé

Formålet med afhandlingen var at undersøge sammenhængen mellem erhvervsmæssig eksponering og nedsat lungefunktion, kronisk produktiv hoste samt forværring af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Undersøgelsen baserede sig på to befolkningsundersøgelser: Østerbroundersøgelsen og Herlev Østerbroundersøgelsen. 

I undersøgelsen fandtes signifikante sammenhænge mellem erhvervsmæssig, luftbåren eksponering og kronisk, produktiv hoste, men ingen sammenhæng med fald i lungefunktion eller forværring af astma og KOL. Indekseret eksponering for gasser og dampe var associeret med fald i lungefunktion før 1990.
Undersøgelsens resultater tyder på, at udvalgte, erhvervsmæssige eksponeringer har været associeret med fald i lungefunktion tidligere, men ikke aktuelt. Der er behov for yderligere undersøgelser med kvantitative eksponeringsmål, og hvor hver deltager fungerer som sin egen kontrol.


Vejledere 

Jens Peter Ellekilde Bonde, prof., dr.med., Afdeling for Miljø og Sundhed, KU Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, BBH

Peter Lange, prof. emeritus, dr.med., Afdeling for Epidemiologi, KU Afd. for Medicinske Sygdomme, HH

Esben Meulengracht Flachs, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, BBH 


Bedømmere 

Celeste Porsbjerg (formand), prof., ph.d., Institut for Klinisk Medicin, KU Lungemedicinsk Afdeling, BBH

Ole Hilberg, prof., dr.med., Regional Sundhedstjenesteforskning, SDU Medicinsk Afdeling, VS

Ingrid Alethe Sivesind Mehlum, lektor, ph.d., Arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norge


En kopi af afhandlingen kan bestilles ved henvendelse på Stinna.skaaby@regionh.dk


Redaktør