2020-09-18 Ph.d.-afhandling af Læge Tamara Theresia Lund

​Work-related hand eczema - risk professions, dose-response relations and a job-exposure matrix with focus on wet work

​Forsvaret fand sted fredag d.18/9 kl.15 i Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 KBH K

Resumé
Validering af observerede og selvraporterede data om vådt arbejde viste en diskrepans mellem de observerede data og de selvraporterede data. På trods af dette fandtes over- og underestimering af vådt arbejde at være ligeligt distribueret, hvilket støtter op om validiteten af et spørgesekma omhandlende vådt arbejde, eksempelvis til brug ved konstruktion af en Job Eksponerings Matrice, et vigtigt redskab til art vurdere eksponeringer på arbejdspladsen. Fag, som tidligere er blevet kategoriseret som våde erhverv, blev bekræftet som sådanne, og nye fag blev identificeret som risikoerhverv. Et interessant, men ikke overraskende fund, var at kvinder havde højere odds for at udføre vådt arbejde i samme fag som mænd, og at håndeksem var signifikant relateret til omfang af vådt arbejde, særligt blandt kvinder. Slutteligt viser vores studie, at eksponeirng signifikant lavere end end den nuværende definition af vådt arbejde (mindst 2 timer/dag) har klinisk relevans for begge køn vedrørende våde hænder, og vedvarende handskebrug for kvinder. Sådanne data er ikke tidligere blevet præsenteret og er de første kvantitative af sin slags indenfor emnet. 

Vejledere

Tove Agner, professor, dr. med., overlæge, Dermatologisk Afd., Bispebjerg Hospital

Jens Peter Bonde, professor, dr. med., overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Bispebjerg Hospital

Niels Ebbehøj, dr. med., overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Bispebjerg Hospital


Bedømmere
Jacob Pontoppidan Thyssen (Chairperson), ph.d., overlæge, Hud og Allergi Afd., Gentofte Hospital

Thomas Diepgen, professor, dr.med., University Hospital Heidelberg, Tyskland

Jakob Hjort Bønløkke, ph.d., Aalborg Universitet
Redaktør