​​​​​​​​​

Bly i blodet

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital modtager ikke 
patienter, der blot skal have taget en rutinemæssig blodprøve,​ jf. Blybekendtgørelsen. Men såfremt der konstateres en forhøjet værdi af blodbly hos en person, der arbejder med bly, må personen meget gerne henvises til vurdering på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.​​

​Rutinemæssig blodprøvetagning for måling af bly i blodet, jf. Blybekendtgørelsen, foregår hos en privat arbejdsmiljørådgiver. Der findes en liste over arbejdsmiljørådgivere på:

En del arbejdsgivere beder medarbejdere om at gå til deres praktiserende læge og få taget en rutinemæssig blodprøve til måling af bly. Egen læge kan imidlertid ikke få honorar af Sygesikringen for udstedelse af denne blodprøverekvisition.

Praksisudvalget i Hovedstadsregionen har set på problemstillingen, og er kommet frem til den konklusion, at egen læge ikke er forpligtet til at tage disse blodprøver eller henvise til blodprøvetagning.

Lægen kan i stedet oplyse om, at arbejdsgiveren kan henvende sig hos en privat arbejdsmiljørådgiver for at få taget blodprøver på sine medarbejdere. Der findes en liste over arbejdsmiljørådgivere på www.arb​ejdsmil​joraadgiverne.dk

Hvis egen læge alligevel gerne vil tage blodprøven på patienten, kan han/hun sædvanligvis henvise til blodprøvetagning på det laboratorium, som den pågældende lægepraksis normalt anvender, og sende en regning til arbejdsgiveren.
​​​​​​
Redaktør