Information om bedøvelse

På Bispebjerg Hospital bedøver vi mange typer af patienter, som ofte har komplekse sygdomme. Ingen patient og operation er ens,​ og der findes mange forskellige slags bedøvelsesmidler. 

​​

  • Nedenfor kan du finde svar på de spørgsmål, som vores patienter oftest stiller før en operation:

Spørgsm​​ål & svar​

Hvad er 'anæstesi'?
På hospitalet og inden for den sundhedsfaglige sektor bruger vi betegnelsen ’anæstesi’, når vi taler om bedøvelse. 

Tidligere anvendte man betegnelsen ’narkose’, men betegnelsen anæstesi er mere tidssvarende, da anæstesi ud over bedøvelse også omfatter smertebehandling, intensiv behandling og akut medicin.

Hvem bedøver mig?
Bedøvelsen bliver altid givet af en specialuddannet anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske. En af dem er tilstede under hele operationen og sørger for, at du sover godt, smertefrit og sikkert, samt at du vågner veltilpas op efter operationen.

Må der være nogen hos mig, når jeg skal bedøves?
Børn: 
Der vil altid være en at holde i hånden, ofte en af barnets forældre. Nogle børn bliver bedøvet i hospitalssengen, mens andre bliver bedøvet på selve operationsstuen. Det kommer an på sygdommen og måden, barnet skal bedøves.Voksne, der skal med ind på operationsstuen, skal have en kittel, hue og specielle sko på. Når barnet sover, går forældrene tilbage til afdelingen, og venter til personalet giver dem besked om, at operationen er færdig.
Voksne: 
Som hovedregel kommer der ikke pårørende med ned på operationsgangen. Der vil være en sygeplejerske til at tage sig af patienten på operationsgangen.

Kan jeg vågne eller mærke noget under operationen?
Nej. Når du er bedøvet, får du hele tiden sove- og smertestillende medicin, som sikrer, at du sover dybt og ikke mærker noget, mens operationen foregår. I meget sjældne tilfælde er det sket, at sovemedicinen ikke har virket tilstrækkeligt under en bedøvelse, og patienten har derfor ikke sovet dybt under en del af operationen. Men dette sker kun i ekstremt sjældne tilfælde, og der er ikke smerter forbundet hermed.

Når en patient har følt sig vågen en del af tiden på operationsstuen, er det oftest perioden efter operationen, som patienten husker svagt. I denne periode har personalet netop forsøgt at vække patienten.

Kan jeg drømme og snakke i søvne, mens jeg er bedøvet?
Nej. Når du er fuldt bedøvet, så sover du så dybt, at du ikke snakker i søvne. Men du kan drømme ganske kortvarigt, lige når du bliver lagt til at sove, og når du er ved at vågne igen.

Sidder der altid nogen hos mig, mens jeg er bedøvet?
Du er aldrig alene under en bedøvelse. Anæstesipersonalet holder øje med dig, indtil operationen er overstået. De fleste patienter køres herefter til opvågningsafsnittet, hvor de overvåges af specialuddannede sygeplejersker. 

I forbindelse med mindre lokalbedøvelser er der ikke anæstesipersonale tilstede, men kirurg og operationssygeplejepersonale er tilstede under hele operationen.

Hvilken risiko er der ved at blive bedøvet?
Overordnet må man sige, at det i dag er blevet meget sikkert at blive bedøvet. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne. Mindre bivirkninger forekommer hyppigere, men forsvinder hurtigt af sig selv, eller kan behandles.

Enkelte patienter kan få hovedpine, kvalme eller opkastning. Du kan også være lidt øm i halsen, som om du har en lettere halsbetændelse. Det skyldes, at der ved nogle bedøvelser, især de lidt længerevarende bedøvelser, bliver ført et rør ned i luftrøret for at sikre en fri vejrtrækning, mens man er bedøvet. 

Specielt ældre patienter kan opleve hukommelsessvækkelse efter en bedøvelse. ​Hukommelsen vil næsten altid blive bedre efter nogle dage/uger.


Hvor vil jeg vågne op efter bedøvelsen?
Når operationen er færdig, vil vi vække dig og køre dig ind på en opvågningsstue. Nogle er helt vågne, mens andre først vågner op inde på opvågningsstuen. Det kommer an på den bedøvelse, du har fået.​

Nogle er så vågne og velbefindende, at de kommer direkte tilbage på deres afdeling efter operationen.

Har jeg det dårligt/gør det ondt, når jeg vågner?
Du kan have kvalme og kaste op efter en fuld bedøvelse, men det kan hurtigt behandles. Du vil ofte være smertefri, når du vågner. Men hvis du har smerter, kan du blot sige til, og der vil så med det samme blive givet smertestillende medicin, der virker på få sekunder.

Redaktør