​​​

Akut Visitationsafsnit (AVA)

​På Akut Visitationsafsnit (AVA) bliver akutte medicinske patienter vurderet til undersøgelse og får foretaget behandling ​det første døgn. Det angår bl.a. patienter med mave-tarm lidelser, lungemedicinske lidelser samt andre akutte medicinske problemstillinger.

Akut Visitationsafsnit (AVA)

  • Neurologiske og hjertemedicinske patienter henvises direkte til de respektive afdelinger. 
  • I det første døgn tages der stilling til, om du kan sendes hjem, bør have ambulant opfølgning, eller om du har behov for indlæggelse på hospitalet. 
  • Når du ankommer til afdelingen, bliver du modtaget af en sygeplejerske, der har en samtale med dig om dine symptomer og det forventelige forløb. I den forbindelse modtager du også praktisk information om afdelingen. 
  • Typisk foretager vi også nogle indledende undersøgelser i form af blodprøver, røntgenundersøgelse m.m. Du bliver også undersøgt af en læge, der i dialog med dig lægger en plan for dit ​videre forløb. 
  • Vi har et tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger, så du kan efter behov forvente, at læger fra relevante specialer vil tilse dig. 
  • Under alle omstændigheder vil du løbende blive informeret om prøvesvar og behandlingsplan. ​

Tæt samarbejde for din skyld


Vi har et tæt samarbejde med hospitalets socialsygeplejersker, følge-hjem sygeplejersker, fysioterapeuter, psykiatere samt primærsektoren – f.eks.​ kommuner og praktiserende læger, så vi ​sammen kan tilrettelægge det bedst mulige forløb for dig. 
​​

Ældremodtagelsen (ÆMO)

Ældremodtagelsen modtager geriatriske patienter til vurdering.  
Afsnittet vurderer ved modtagelsen af patienterne om de har behov for indlæggelse og vi foretager prøver og undersøgelser. Der arbejdes flerfagligt og tværsektorielt for at vores patienter ikke indlægges unødigt.
Redaktør