Uddannelse og kompetenceudvikling

​Abdominalcenter K deltager aktivt i videreuddannelse af læger og har desuden kompetenceudviklingsprogrammer for både sygeplejersker og sekretærer. 

Læger - kirurgi

Afdelingen varetager uddannelsen af:

 • ​7 læger i kirurgisk basisstilling.
 • 2 læger til almen praksis.
 • 6 læger i kirurgisk introduktionsstilling.
 • 8 læger til kirurgiske specialiststillinger.

Alle læger under uddannelse har en vejleder, uddannelsesprogram samt  uddannelses-logbog. Det sikrer, at uddannelsen evalueres og gennemføres som planlagt. 


Afdelingen råder over forskellige simulatorer for at optimere uddannelsen. Afdelingen evalueres som uddannelsessted ved slutningen af hvert uddannelsesforløb​.

Den lægelige videreudddannelse evalueres af Sundhedsstyrelsen.

Vil du vide mere om uddannelse og kompetenceudvikling af kirurgiske læger i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

Uddannelsesansvalig overlæge Regnar Bøge Arnesen tlf.: 3057 9281

Læger - medicinsk gastroenterologi og hepatologi

Ligesom de kirurgiske lægers uddannelsesprogram har de medicinske læger også en vejleder, et uddannelsesprogram og en log-bog, og der er også simulationstræning som led i uddannelsen.

Vil du vide mere om uddannelse og kompetenceudvikling af medicinske læger i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

Uddannelsesansvarlig overlæge Nanna Martin Jensen tlf.: 2147 5863

Sygeplejersker

I Abdominalcenter K har vi primærsygepleje med kontaktsygeplejerskefunktion. Det kræver specifik efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for specialet, da kontaktsygeplejersken arbejder meget selvstændigt.

 • Som nyansat får du en uddannelsesmappe, som er et program for uddannelse- og kompetenceudvikling, der rummer det, du har brug for at lære i løbet af de første 2 år
 • Abdominalcenter K's organisering, kultur, værdier samt det tværfaglige samarbejde indgår også i uddannelsesmappen
 • Under uddannelsen tager vi højde for dine forudsætninger og ønsker
 • Hvert afsnit i Abdominalcenter K har sit eget program for uddannelse- og kompetenceudvikling
 • I forløbet har du evaluerings- og trivselssamtaler efter 8 uger, ½ år, 1 år. Herefter har du en medarbejderudviklingssamtale en gang årligt.

I Abdominalcenter K betragter vi læring som noget, der sker gennem det daglige arbejde og i samarbejdet om sygepleje og behandling. Din efteruddannelse i specialet foregår med udgangspunkt i den konkrete patient i sengeafsnittet.

Vi forventer, at du selv er aktiv i forhold til at lære. Samtidig er en sygeplejerske med klinisk specialfunktion din underviser og vejleder i hverdagen. Det er vores erfaring, at det for en nyuddannet sygeplejerske tager et par år at nå fra niveauet "nybegynder" til niveauet "kompetent" sygeplejerske.

Som "kompetent" og "kyndig" sygeplejerske aftaler vi dit kompetenceudviklingsforløb ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Du vil her bl.a. have mulighed for at arbejde med at udvikle sygeplejen til patienter. Gennem mini-rotation, hvor du udveksles nogle dage til andre afsnit i Abdominalcenter K, kan du udvide din forståelse af patientens forløb gennem afdelingen.

For at understøtte kontaktsygeplejerskeordningen kan du deltage i forskellige uddannelsesaktiviteter i hverdagen, som fx

 • Patientkonference
 • Vejledningstime
 • Pædagogisk forum
 • Stomikursus
 • Kerneområder
 • Journalclub

For at du vedvarende kan udvikle dine kompetencer tilbyder vi desuden kortere interne kurser, fx

 • Kursus i at lære i klinisk praksis
 • Kommunikationskursus
 • Sundhedsfaglig supervision

Vil du vide mere om uddannelse- og kompetenceudvikling af sygeplejersker i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

Maria Gai Olsen, Klinisk sygeplejespecialist tlf.: 2446 5420

Lægesekretær

I Abdominalcenter K arbejder vi på, at hver enkelt lægesekretær får specifikke ansvarsområder indenfor Sundhedsplatformen.

Endvidere arbejder afdelingen på, at give lægesekretærerne muligheder for at udvikle deres kompetencer, som fx

 • LEAN
 • Arbejdsmiljø
 • Tillidsmand
 • Sundhedsplatformen
 • Sundhedskommunom
Vil du vide mere om uddannelse- og kompetenceudvikling af lægesekretærer i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

Tanja Glud Christensen, ledende lægesekretær tlf.: 3863 5262

 

 

 


 
Redaktør