For studerende

​Abdominalcentret deltager aktivt i uddannelsen af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer. 
Siden er under opdatering!

Denne side er under opdatering...​​​

Lægeuddannelsen

 Information om lægeuddannelse i Abdominalcenter K kommer snarest

Sygeplejerskeuddannelsen

Som sygeplejestuderende i Abdominalcenter K har du mulighed for at træne og udvikle din viden, færdigheder og kompetencer i udøvelsen af sygeplejen.

Du vil opnå erfaring med primærsygepleje, hvor du i samarbejde med en sygeplejerske fungerer som kontaktsygeplejerske. Organiseringen af sygeplejen medfører, at du får mulighed for at samarbejde tæt med den enkelte patient og er med til at skabe kontinuitet og sammenhæng i patientens forløb. Det giver dig gode muligheder for at lære den enkelte patient godt at kende, at yde individuel sygepleje og planlægge, udføre og evaluere den sygepleje, som du yder i samarbejde med patient og sygeplejerske.

I primærsygeplejen varetager den enkelte sygeplejerske den totale pleje af patienten. Du har derved mulighed for at træne grundlæggende sygepleje, instrumentel sygepleje og/eller kompleks sygepleje alt afhængig af hvilket semester, du er på, og hvilke mål for læringsudbytte du skal opnå.

I afdelingens kirurgiske afsnit lærer du at yde præ-og postoperativ sygepleje til mavetarmkirurgiske patienter og har mulighed for at følge patienten til operation, røntgenundersøgelser, endoskopiske undersøgelser mv. I afdelingens medicinske afsnit lærer du at yde sygepleje til patienter med medicinske mavetarm- og leversygdomme, og her har du ligeledes mulighed for at følge patienten til forskellige undersøgelser samt opfølgende kontroller og samtaler.

Abdominalcenter K har flere kirurgiske og ét medicinsk afsnit, og her tilknyttes du en klinisk vejleder. Når din kliniske vejleder ikke er på arbejde, tilknyttes du en anden sygeplejerske, som så varetager vejledningen den pågældende dag. I såvel kirurgisk som medicinsk regi får du mulighed for at træne dine instrumentelle, refleksive, analytiske samt kommunikative evner i forbindelse med udførelsen af sygeplejen. Læring i tæt relation til patienten er en integreret del af hverdagen for både sygeplejersker og sygeplejestuderende i Abdominalcenter K.

Vi har sygeplejestuderende i klinisk undervisning på:

 • 1. semester
 • 2. semester
 • (4. semester – kommer formentlig forår 2021)
 • 5. semester
 • 6. semester
 • 7. semester i forbindelse med bacheloropgave

Desuden modtager vi jævnligt internationale sygeplejestuderende og ambulanceassistentelever.

I Abdominalcenter K er vi er to kliniske undervisere, som er ansvarlige for din kliniske undervisning.

 • Anja Winther, sygeplejerske, Master i uddannelse og læring
 • Camilla Lehmberg, sygeplejerske, Master i læreprocesser

Afdelingen har følgende uddannelsestilbud:

 • Systematisk gennemgang af mål for læringsudbytte for semestret
 • Undervisningsdage
 • Casearbejde/gennemgang.
 • Refleksion i praksis og i forbindelse med undervisning
 • Anvendelse af evidensbaseret viden i hverdagen – herunder afholdelse af journal club
 • Fokus på kerneområder – smertebehandling, væsketerapi, mobilisering, mavetarmfunktion, ernæringsterapi mv
 • Gennemførelse af obligatoriske elementer som studieaktivitets- og forudsætningskrav varetages af kliniske vejledere/kliniske undervisere.
 • Før-, under- og eftervejledning er centrale vejledningsbegreber i Abdominalcenter K

Vil du vide mere om uddannelse af sygeplejestuderende i Abdominalcenter K, kan du kontakte: 

 • Anja Winther, klinisk underviser, tlf. 2446 4272 
 • Camilla Lehmberg, klinisk underviser, tlf. 2446 4193

Social-og sundhedsassistentuddannelsen

Som social-og sundhedsassistentelev i Abdominalcenter K har du mulighed for at træne og udvikle din viden, færdigheder og personlige kompetencer indenfor udøvelse af sygeplejen.

Du vil opnå erfaring med primærpleje, hvilket giver dig gode muligheder for at lære den enkelte patient godt at kende, yde individuel sygepleje og planlægge, udføre, evaluere samt dokumentere den sygepleje, som du udfører i samarbejde med patient og sygeplejerske. Gennem et tæt samarbejde med den enkelte patient og dennes kontaktsygeplejerske vil du kunne medvirke til at skabe kontinuitet og sammenhæng i patienternes indlæggelsesforløb, herunder få et godt indblik i tværsektorielle og tværgående overgange.

I Abdominalcenter K´s kirurgiske afsnit tilknyttes social- og sundhedsassistenteleverne så vidt muligt en praktikvejleder, som er uddannet social-og sundhedsassistent

Sammen med din praktikvejleder arbejder du med at udføre såvel grundlæggende som kompleks sygepleje til patienten med afsæt i teoretisk viden og ved brug af sygeplejeprocessen.

I Abdominalcenter K modtager vi social- og sundhedsassistentelever i praktikperiode 3, P3, og vi er to kliniske undervisere, som er ansvarlige for din praktik.

 • Anja Winther, sygeplejerske, Master i uddannelse og læring 
 • Camilla Lehmberg, sygeplejerske, Master i læreprocesser

Afdelingen har følgende uddannelsestilbud:

 • God introduktion til afdelingen herunder gennemgang af praktikperiodens mål
 • Undervisningsdage – både lokalt i Abdominalcenter K og på tværs af BFH        Refleksionseftermiddage
 • Systematisk målgennemgang to gange i løbet af praktikperioden
 • Før-, under- og eftervejledning

Vil du vide mere om social-og sundhedsassistentuddannelsen i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

 • Anja Winther, klinisk underviser, tlf. 2446 4272 
 • Camilla Lehmberg, klinisk underviser, tlf. 2446 4193

Lægesekretæruddannelsen

Abdominalcenter K deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærelever.

 • ​Afdelingen har årligt tilknyttet 2-3 elever.

I den praktiske del af lægesekretæruddannelsen bliver eleverne oplært af afdelingens praktikvejledere i udførelse af de forskelligartede sekretærfunktioner, der er knyttet til mavetarmkirurgi/medicin. 
I de 8 måneder, hvor eleverne er i afdelingen, er der mulighed for at stifte bekendtskab med ambulatoriefunktion, sengeafsnit eller afdelingens akutte modtagelse. ​Herudover vil der være mulighed for at overvære forskellige operationer eller skopier.​

 Vil du vide mere om lægesekretæruddannelsen i Abdominalcenter K,
kan du kontakte:
 • Tanja Glud Christensen, Ledende lægesekretær
  tlf. 3863 5262
Redaktør