For studerende

​Abdominalcentret deltager aktivt i uddannelsen af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer. 
Siden er under opdatering!

Denne side er under opdatering...​​​

Lægeuddannelsen

 Information om lægeuddannelse i Abdominalcenter K kommer snarest

Sygeplejerskeuddannelsen

Som sygeplejestuderende i Abdominalcenter K har du mulighed for at træne og udvikle din viden, færdigheder og personlige kompetencer i udøvelsen af sygeplejen.
Du vil opnå erfaring med primærsygepleje, hvor du som kontaktsygeplejerske samarbejder tæt med den enkelte patient og er med til at skabe kontinuitet og sammenhæng i patientens forløb. Det giver dig gode muligheder for at lære den enkelte patient godt at kende, at yde individuel sygepleje og planlægge, udføre og evaluere den sygepleje, som du yder i samarbejde med patient og sygeplejerske.
I primærsygeplejen varetager den enkelte sygeplejerske den totale pleje af patienten. Du har derved mulighed for at træne grundlæggende sygepleje, instrumentel sygepleje og/eller  komplekssygepleje, alt afhængig af læringsudbytte og modul.

I afdelingens kirurgiske afsnit lærer du at yde præ-og postoperativ sygepleje til mave-tarm kirurgiske patienter, og har mulighed for at følge patienten til operation, røntgenundersøgelser, endoskopiske undersøgelser mv. I afdelingens medicinske afsnit lærer du at yde sygepleje til patienter med medicinske mave-tarm og leversygdomme og her har du ligeledes mulighed for at følge patienten til forskellige undersøgelser samt opfølgende kontroller og samtaler.

I Abdominalcenter K´s kirurgiske afsnit tilknyttes hver sygeplejestuderende 1-2 sygeplejersker, som gennem modulet fungerer som daglige vejledere mens sygeplejestuderende i det medicinske afsnit tilknyttes en klinisk vejleder. Sammen med daglig eller klinisk vejleder varetager du sygeplejen til patienten og lærer således sygepleje ved at træne dine instrumentelle, refleksive, analytiske, kommunikative og etiske kompetencer i forbindelse med udførelsen af sygeplejen.  Læring i tæt relation til patienten er en integreret del af hverdagen for både sygeplejersker og sygeplejestuderende i Abdominalcenter K.

Vi har sygeplejestuderende i klinisk undervisning i:

 • ​Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 4
 • Modul 5
 • Modul 11
 • Modul 12 
 • Modul 13
 • Vi kan desuden modtage sygeplejestuderende på fjernstudie, internationale sygeplejestuderende og ambulance redderelever.

I Abdominalcenter K er vi er to kliniske undervisere, som er ansvarlige for din kliniske undervisning.

 • Pia Anhøj, sygeplejerske, Master i læreprocesser
 • Camilla Lehmberg, sygeplejerske, Master i læreprocesser

Afdelingen har følgende uddannelsestilbud:

 • ​Klinikker
 • Casearbejde/gennemgang ved klinisk underviser.
 • Før-, under- og eftervejledning ved såvel daglig/klinisk vejleder, som klinisk underviser
 • Refleksion.
 • Anvende kliniske retningslinier i hverdagen/evidensbaseret viden i hverdagen
 • Fokus på kerneområder – smertebehandling, væsketerapi, mobilisering, mavetarmfunktion, ernæringsterapi mv
 • Fastlagte studieaktiviteter 
 
Vil du vide mere om uddannelse af sygeplejestuderende i Abdominalcenter K, kan du kontakte: 

 • Pia Anhøj, klinisk underviser 
  tlf. 2446 4272 
 • Camilla Lehmberg, klinisk underviser
  tlf. 2446 4193

Social-og sundhedsassistentuddannelsen

Som social-og sundhedsassistentelev i Abdominalcenter K har du mulighed for at træne og udvikle din viden, færdigheder og personlige kompetencer indenfor udøvelse af sygeplejen.

Du vil opnå erfaring med primærpleje, hvilket giver dig gode muligheder for at lære den enkelte patient godt at kende, yde individuel sygepleje og planlægge, udføre, evaluere samt dokumentere den sygepleje, som du yder i samarbejde med patient og sygeplejerske. Gennem et tæt samarbejde med den enkelte patient og dennes kontaktsygeplejerske vil du kunne medvirke til, at skabe kontinuitet og sammenhæng i patienternes indlæggelsesforløb.

I Abdominalcenter K´s  kirurgiske afsnit tilknyttes hver social- og sundhedsassistentelev , 1-2 sygeplejersker, som gennem praktikperioden fungerer som daglige vejledere mens social- og sundhedsassistentelever  i abdominalcentrets medicinske afsnit tilknyttes en klinisk vejleder. Sammen med daglig eller klinisk vejleder medvirker du til at yde grundlæggende sygepleje til patienten og lærer således relevante elementer i den grundlæggende sygepleje i tæt relation til patientplejen

I Abdominalcenter K modtager vi social- og sundhedsassistentelever i praktikperiode 1, P1 og vi er to kliniske undervisere, som er ansvarlige for din praktik.

 • Camilla Olsen, sygeplejerske, Master i læreprocesser

 

Afdelingen har følgende uddannelsestilbud:

God introduktion til afdelingen herunder gennemgang af praktikperiodens mål, registrering og måling af patienternes vitale værdier samt relevant ergonomisk undervisning

 • Undervisningsdage/klinikker i relation til fem vigtige områder indenfor den grundlæggende sygepleje
 • Holdrefleksion
 • Logbogsrefleksion
 • Målgennemgang midt i praktikperioden
 • Før-, under- og efterrefleksion ved daglig/klinisk vejleder samt klinisk underviser

 Vil du vide mere om social-og sundhedsassistentuddannelsen i Abdominalcenter K, kan du kontakte:

 • Camilla Olsen, klinisk underviser
  tlf. 2446 4193

Lægesekretæruddannelsen

Abdominalcenter K deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærelever.

 • ​Afdelingen har årligt tilknyttet 2-3 elever.

I den praktiske del af lægesekretæruddannelsen bliver eleverne oplært af afdelingens praktikvejledere i udførelse af de forskelligartede sekretærfunktioner, der er knyttet til mavetarmkirurgi/medicin. 
I de 8 måneder, hvor eleverne er i afdelingen, er der mulighed for at stifte bekendtskab med ambulatoriefunktion, sengeafsnit eller afdelingens akutte modtagelse. ​Herudover vil der være mulighed for at overvære forskellige operationer eller skopier.​

 Vil du vide mere om lægesekretæruddannelsen i Abdominalcenter K,
kan du kontakte:
 • Tanja Glud Christensen, Ledende lægesekretær
  tlf. 3863 5262
Redaktør