For praktiserende læger og hospitaler

​Her kan du finde information om henvisninger og link til ventetider

​​​​​

Henvisning​

Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for kirurgiske og medicinske mave-tarmsygdomme.

Henvisninger sendes elektronisk til:

 • ​​​Abdominalcenter K
  Klassifikationsnr. 1309 48.

Vi har desuden oprettet et callcenter til henvisning og operationsbooking:

 • K-visitation: Telefon 3863 5656

​Diagnostisk Enhed ​K har en rådgivningstelefon for praktiserende læger og sengeafdelinger med telefonnummer: 

 • Diagnostisk Enhed K: Telefon 2144 2415
I Subakut Ambulatorium K kan praktiserende læger henvise gastrokirurgiske patienter til en subakut vurdering i stedet for en indlæggelse. 

Åbningstiden er mandag-fredag ml. kl. 08.00-15.00, og henvisning sker via CVI-byen eller ved at kontakte Kirurgisk Modtageafsnit:

 • Subakut Ambulatorium K: Telefon 3863 5635

  Patienter skal henvende sig til:
  Kirurgisk Modtageafsnit K (KMO) - Subakut Ambulatorium K
  Indgang 7A, 1. sal
  Nielsine Nielsens Vej 41A
  2400 København NV

Henvisning til operation for giganthernier

Store arbrok/giganthernier defineres som arbrok med et tværmål på 10 cm eller mere.

Korrekt udfyldt henvisningsbilag er en forudsætning for visitation af giganthernier. Bilaget kan med fordel benyttes til mindre arbrok hvis man vil fremme hurtig sagsbehandling.

Udfyldt bilag sendes med fax samtidig med almindelig elektronisk henvisning.
Elektronisk henvisning uden ledsagende korrekt udfyldt bilag vil blive returneret.

Henvisningsbilaget sikrer det minimum af oplysninger der skal foreligge ved herniekonferencen. 

Supplerende relevante oplysninger i den elektroniske henvisning er: Længde- eller tværcicatrice, defektens tvær- og længdemål, samt eventuel stomi og/eller tidligere hudtransplantation.​

 Giganthernie, henvisning

 

 

 


 

 


 

Redaktør