For praktiserende læger og hospitaler

​Her kan du finde information om henvisninger og link til ventetider

​​​​​

Henvisning​

Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for kirurgiske og medicinske mave-tarmsygdomme.

Henvisninger sendes elektronisk til:

 • ​​​Abdominalcenter K
  Klassifikationsnr. 1309 48.

Vi har desuden oprettet et callcenter til henvisning og operationsbooking:

 • K-visitation: Telefon 3863 5656

​Diagnostisk Enhed ​K har en rådgivningstelefon for praktiserende læger og sengeafdelinger med telefonnummer: 

 • Diagnostisk Enhed K: Telefon 2144 2415
I Subakut Ambulatorium K kan praktiserende læger henvise gastrokirurgiske patienter til en subakut vurdering i stedet for en indlæggelse. 

Åbningstiden er mandag-fredag ml. kl. 08.00-15.00, og henvisning sker via CVI-byen eller ved at kontakte Kirurgisk Modtageafsnit:

 • Subakut Ambulatorium K: Telefon 3863 5635

  Patienter skal henvende sig til:
  Kirurgisk Modtageafsnit K (KMO) - Subakut Ambulatorium K
  Indgang 7A, 1. sal
  Nielsine Nielsens Vej 41A
  2400 København NV

Henvisning til operation for giganthernier

Abdominalcenter K har regionsfunktion indenfor gigantherniekirurgi og dækker således Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Store arbrok/giganthernier defineres som arbrok med et tværmål på 10 cm eller mere.

Henvisning sker som øvrige via Sundhedsplatformen.

Supplerende relevante oplysninger i henvisningen er: Længde- eller tværcicatrice, defektens tvær- og længdemål, samt eventuel stomi og/eller tidligere hudtransplantation.​

 

 

 


 

 


 

Redaktør