Geriatrisk sengeafsnit G16

​Afsnit G16 i er et af Geriatrisk afdelings to senge afsnit. Afsnittet har 20 senge og modtager indlæggelseskrævende, ældre, medicinske og komplekse patienter, der kommer til Bispebjerg Hospital

Afsnittet ledes af Afdelingssygeplejerske Henriette Madsen og Overlæge Søren List. 

Sengeafsnittet modtager ældre medicinske patienter, der, pga. akut sygdom eller forværring i deres kroniske lidelser, bliver ude af stand til at klare sig på betryggende vis. Det er derfor afdelingens særkende, at man, samtidig med den lægelige behandling, sætter ind på at genskabe eller bevare den fysiske funktion eller behandle den konfusion, der ofte følger med akut sygdom og indlæggelse. Hvis du er faldet eller kognitivt svækket, starter vi som regel udredningen under indlæggelsen og følger op ambulant.

Vi har fokus på den gode udskrivelse, enten til hjemmet eller til rehabilitering på døgnophold. Udskrivelsen sker i tæt samarbejde med kommunen, Følge-hjem Sygeplejersker og Udgående Geriatrisk Team.

Vort personale tilbydes løbende kurser og undervisning med henblik på individuel kompetenceudvikling i relation til den geriatriske patient.

Adresse

Bispebjerg Hospital,
Indgang 60, 6. sal
Ebba Lunds Vej 44


Kontakt

E-mail: BFH-FP-GeriPal@regionh.dk


Min Sundhedsplatform


Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform (login med NemID)


Sikker e-post

Bispebjerg Hospital tilbyder sikker digital kommunikation.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, kan du anvende Digital Post.

​Skriv sikkert til os her: 
 Gå til Bispebjerg Hospitals sikre postkasse ​Du logger ind med dit NemID.


Redaktør