Netværk for projekt- og forskningssygeplejersker

​I vores netværk for projekt- og forskningssygeplejersker mødes vi på tværs af specialer for at dele viden fra vores forskningspraksis. Vi lader os inspirere af hinanden, giver gode erfaringer videre, og skaber et uformelt forum hvor man kan søge hjælp. Vil du være med ?

Om netværket

Vi indstiftede netværket d. 5. april 2019 og vi mødes ca. fire gange årligt i center for translationel forskning (CTF). Møderne har altid et tema, som netværket har ønsket at dele viden om. Det vil typisk være et tema med et fagligt oplæg fra en ekspert, såsom GDPR og persondataforordning i forskning, eller rekruttering på sociale medier .

Herudover er der plads på møderne til at drøfte forskellige emner som deltagerne har brug for hjælp til. Vores drøftelser handler meget om disse emner:

  • Hvordan styrker vi det faglige netværk og det kollegiale sammenhold?
  • Hvordan udvikler vi vores forudsætninger for forskning (efteruddannelse og mulige karriereveje)?
  • Hvordan udnytter vi det udstyr og faciliteter og muligheder som CTF stiller til rådighed for vores netværk eller som findes rundt omkring på BFH?

Kontakt os hvis du vil vide mere !

Du er meget velkommen til at dukke op til vores næste møde. Møderne slås løbende op på CTFs hjemmeside her.

Du kan også kontakte :

Bonna Leerhøy (Abdominalcenter K forskningsenhed) bonna.leerhoey@regionh.dk

Pia Høiagaard (Lungemedicinsk forskningsenhed) pia.hoeiagaard-soerensen@regionh.dk

Redaktør