​​

Ph.d-netværk for sygeplejersker

Vores netværk er for sygeplejersker på Bispebjerg og Frederiksberg hospital, som er i gang med, eller snart påbegynder, et ph.d.-studium. Netværket kan bruges til ph.d.-faglig sparring vedrørende universitet, fondsansøgninger, ph.d.-kurser, artikelskrivning og lignende.

Er du sygeplejerske og ph.d.-studerende? Eller er du i gang med at planlægge dit ph.d.-studium, så er vores netværk noget for dig.

Der oprettes nu et netværk for sygeplejersker på BFH som er eller skal i gang med et ph.d.-studium. Netværket kan bruges til sparring, f.eks. ang. indskrivning på universitetet, fondsansøgninger, dataindsamling, ph.d​.-kurser, artikelskrivning og lignende.

Vores møder annonceres på CTFs kalender

 Hvis du er interesseret i at deltage i netværket kontakt venligst:

 

Christina Emme, sygeplejefaglig forskningskonsulent

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering, AKU

Tlf.: 30684728

Mail: CEMM0001@regionh.dk

eller

 

Sine Eriksen, klinisk sygeplejespecialist og kommende ph.d.-studerende

Anæstesiologisk afdeling Z

Tlf.:51920075

Mail: sine.alette.nogel.eriksen.01@regionh.dk  

Redaktør