Bispebjergmøde. Tema: Akutforskning på BFH

Kom og vær med til årets andet ​Bispebjergmøde, som denne gang sætter fokus på emnet Akutforskning på BFH

Alle ansatte på BFH er velkomne !

Tidspunkt Ikon
Dato: 08-10-2019
Tid: 14:00 - 15:30
Sted

​Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital, Aud. 1

Tilmelding

​Tilmelding ej nødvendig - alle er velkomne !

​BFH har 40.000 akutte indlæggelser om året og vil med det kommende akuthus blive byens akuthospital. Derfor har BFH unikke muligheder for akutforskning, som er et nyt klinisk forskningsfelt. Med dagens tema vil vi sætte fokus på den akutforskning som er i gang eller er på vej på BFH, og den viden som forskningen skaber. Download flyer her: 2019-10-08_Bispebjergmøde_flyer.pdf

Program:

14:00 Velkomst ved professor, overlæge Celeste Porsbjerg, Lungemedicinsk afdeling, centerchef for CTF.

14:05 "Bispebjerg akutkohorte: introduktion til hospitalets store fælles forskningsprojekt" ved Henriette Husum Bak-Jensen, centerleder, CTF.

14:15 Overvejelser om videnskabelig tilgang og metode i et tværfagligt forskningsprojekt i den akutte patient med dyspnø. Projektets titel "Feasibility and accuracy of Cardiopulmonary Ultrasound in patients with suspected for acute heart failure - FACTUAL-US". Ved overlæge, klinisk lektor, Olav Wendelboe, Hjertemedicinsk afdeling.

14:30 Viden vi vil skabe med "Preventing loss of muscle mass and function in geriatric patients – the Copenhagen PROTECT study" ved professor, overlæge Charlotte Suetta, Medicinsk og Geriatrisk afdeling.

14:50 Videnskabeligt oplæg " Akutte forgiftninger – mere end 10 års erfaring fra Giftlinjen" ved professor, overlæge Kim P. Dalhoff, Klinisk Farmakologisk afdeling.

15:10 Foreløbig viden fra projektetet "Non-Invasive Hemodynamics and Autonomic Balance for Identification of High-Risk Medical Patients at Admission" ved lektor, overlæge Ahmad Sajadieh, Hjertemedicinsk afdeling.

15:25 En sidste bemærkning om hvordan man kan komme i gang med at bidrage til akutforskning på BFH ved Henriette Husum Bak-Jensen, centerleder, CTF.

15:30 Mødet er slut

Redaktør