Lungemedicinsk Forskningsenhed


Enhed

Lungemedicinsk Forskningenhed er landets største enhed indenfor astma forskning, med et hold at postdocs, phd. studerende, medicin studerende, forskningssygeplejersker og laboranter, under ledelse af professor Celeste Porsbjerg.

Vores forskning

Vi forsker i sygdomsmekanismer og nye behandlinger til astma og KOL. Translationelle studier i immunologiske mekanismer ved svær astma og akut astma med henblik på udvikling af bedre targeterede behandlinger. 
Vi undersøger effekten af nye behandlinger til astma og KOL i farmakologiske studier. Vi forsker endvidere i sammenhængen mellem infertilitet og astma, samt effekten af biologisk behandling på fertiliteten. Effekten af fysisk træning ved astma, herunder de immunmodulerende effekter.

Bio

Professor, overlæge, Ph.D. Celeste Porsbjerg er professor i svær astma på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer ved svær astma gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer med henblik på udvikling af målrettede behandlinger. Celeste Porsbjerg er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN). Derudover er hun national repræsentant i det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og i det globale astma register ISAR.Redaktør