Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Enhed

Vores forskning

Forskningslaboratoriet integrerer klinisk forskning og grundforskning i tværdisciplinære forskningsprojekter i neurologisk afdeling.
Forskningen fokuserer bl.a. på at identificere egnede biomarkører i blod eller cerebrospinal væske med afsæt i post-mortem stereologiske og molekylær-biologiske fund i hjernevæv doneret via Bispebjerg Hjerne Bank. Vi interesserer os specielt for Parkinsons sygdom, Multipel System Atrofi, Progressiv Supranucleær Parese, samt Amyotrofisk lateral sklerose. Vores hypotese er at en forskydning i immunsystemets responsivitet kan være relateret til sygdomsprogression i disse patientgrupper. 

BIO

Forskningslaboratoriet ledes af Susana Aznar, som har omfattende forskningserfaring i translationelle forskningsprojekter indenfor CNS biomarkør identifikation, og af Bente Pakkenberg, hvis forskning har været banebrydende for udviklingen af konceptet neurostereologi. 


Redaktør