Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Enhed

Forskningslaboratorium for Stereologi og NeurovidenskabNeurologisk Afdeling N.

Hvem er vi

Vi er en mindre forskningsafdeling, der består af en neurostereologisk og en molekylærbiologiske enhed, samt Bispebjerg Hospitals Hjernebank. I kombination dækker laboratoriet over en bred ekspertise inden for histologi og mikroskopi, samt en række molekylær biologi teknikker, med fokus på forskningen i hjernens struktur og funktion, samt neuroimmunologi.

Vores forskning

Vi undersøger strukturelle og molekylær forandringer i hjernen under normale tilstande og ved sygdom, som kan føre til identifikationen af sygdomsspecifikke biomarkører. Vores område dækker:
  • Neurodegenerative sygdomme: Parkinsons sygdom, Multiple System Atrofi, Progressiv Supranuklear Parese, Lewy Body Demens,  Amyotrofisk lateral sklerose og Alzheimers sygdom
  • Neuropsykiatriske sygdomme: Skizofreni, depression
  • Hjernens modning og aldring

Deltagere i forskergruppen

  • Laboratoriechef Susana Aznar
  • Professor emeritus Bente Pakkenberg
  • Seniorforsker Tomasz Brudek
  • Postdocs Jonas Folke
  • Mikkel Vestergaard Olesen

BIO

Forskningslaboratoriet ledes af Susana Aznar, som har omfattende forskningserfaring i translationelle forskningsprojekter indenfor CNS biomarkør identifikation, og af Bente Pakkenberg, hvis forskning har været banebrydende for udviklingen af konceptet neurostereologi. 


Redaktør