Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering, Afd. for Kvalitet og Uddannelse

​Hvem er vi

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering er en enhed i Afdeling for Kvalitet og Uddannelse (AKU). 

Enhedens primære opgave er at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteter som er relevante for sygeplejen på BFH, samt at bidrage til implementering af evidensunderstøttede arbejdsgange i den kliniske sygepleje. Herudover bidrager vi med præ- og postgraduat undervisning og kompetenceudvikling indenfor sygeplejen (både kliniske og teoretiske færdigheder). 
Grundet placeringen i AKU har ESFE en tæt kontakt til de hospitalets uddannelsesansvarlige, risikomanagere, hygiejnesygeplejersker, SP-team, dataenhed, enhed for brugerinddragelse mm. 

ESFE faciliterer netværk for forskende sygeplejersker og netværk for ph.d.-studerende sygeplejersker, samt har et tæt samarbejde med netværk for kliniske sygeplejespecialister, hvorfra udviklings- og forskningsprojekter kan udspringe.

Vores forskning

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering arbejder med forskning og udvikling, som er relevant for sygeplejen og som tager udgangspunkt i tværgående sygeplejefaglige indsatser på hospitalet.
Aktuelle forskningsområder:
  • Sygepleje til patienter med organisk delirium (herunder sygeplejerskers viden om organisk delirium)
  • Omorganisering af sygeplejen/ikke-kliniske sundhedsprofessionelle under COVID-19
  • Afprøvning af ny ansættelsesform for nyuddannede sygeplejersker (Projekt Trainee)
  • Telerehabilitering (eksternt samarbejde)

Deltagere i forskergruppen

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering består af 2 sygeplejefaglige forskningskonsulenter (med hhv. master- og ph.d.-baggrund) med erfaring indenfor forskning, kvalitetsudvikling og projektledelse.


Redaktør