Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

​Hvem er vi

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er organisatorisk placeret som en afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) og er dannet som et fælles regionalt forskningscenter.  

Link til hjemmeside:
https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Sider/CKFF.aspx

Vores forskning

CKFF er et forskningscenter med faglig ekspertise på internationalt niveau inden for befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og biostatistik. CKFF er forankret i det behandlende sundhedsvæsen, men vi fokuserer forskningsmæssigt på sundhed i bredere forstand og arbejder for at fremme sundhed – såvel fysisk, psykisk og socialt. Vores overordnede ambition er således at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning. Overordnede forskningsområder:

  • Sygdomsforløb og sygdomsprognose samt årsager til sygdom
  • Monitorering af sundhed, sygdomme og risikofaktorer for sygdomme
  • Effekt og sikkerhed af behandling
  • Sundhedsfremmende interventioner

Sundhedsvæsenets struktur og organisation, herunder sammenhængende patientforløb 

Deltagere i forskergruppen

Allan Linneberg, centerchef og klinisk professor. Centeret huser ca. 80 forskere organiseret i 4 sektioner. Ledergruppen består af 2 centerchefer og 5 sektionschefer. 


Redaktør