Om projektet

​Idéen til Bispebjerg akutkohorte projekt eller Bispebjerg Acute Cohort (BAC) blev til i 2019 ud af et samarbejde mellem forskningsudvalget og center for translationel forskning (CTF) på BFH. Her blev det besluttet at projektet skulle forankres ved CTF og inddrage et bredt samarbejde mellem faggrupper og specialer på BFH.

​Idéen til Bispebjerg akutkohorte projekt eller Bispebjerg Acute Cohort (BAC) blev til i 2019 ud af et samarbejde mellem forskningsudvalget og center for translationel forskning (CTF) på BFH. Her blev det besluttet at projektet skulle forankres ved CTF og inddrage et bredt samarbejde mellem faggrupper og specialer på BFH. Målet er at vi gennem dette samarbejde etablerer en internationalt anerkendt akutpatientkohorte som skal give forbedret behandling, færre komplikationer, færre genindlæggelser og færre dødsfald for den akutindlagte patient.

Første fase af BAC projektet startede 1. februar 2020 og munder ud i det vi kalder ”Bispebjergrapporten”. Rapportens formål er at beskrive vores patienter, som er akut indlagt på Bispebjerg Hospital i perioden fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2018. Rapporten vil give et overblik over hvem vores patienter er, og beskrive indlæggelsesmåde, henvendelsesårsag, diagnosekoder, multisygdom, medicinforbrug, blodprøver og socioøkonomiske faktorer, og det skal primært opgøres hvordan disse faktorer påvirker indlæggelseslængde, indlæggelsesforløb og dødelighed under indlæggelse, samt efterfølgende prognose målt på dødelighed efter udskrivelse samt genindlæggelser. Dermed skal vigtige karakteristika belyses, så man tidligere kan identificere patienter som er i høj risiko under indlæggelse eller hyppigt udskrives for tidligt. Ydermere vil det blive undersøgt, hvilke eksponeringer som har betydning for udvikling af forskellige grupperede eller specifikke sygdomme, og hvordan dette påvirker risiko og prognose.

For at kunne justere for regionale forskelle i bl.a. socioøkonomi og sygelighed og for at have en sammenligningsgrundlag for vores effektmål, vil kohorten blive sammenlignet med to kontrolkohorter: En bestående af alle akutindlagte på landets andre hospitaler samt en bestående at alle dem som ikke har været akut indlagt. Alle data er anonymiserede og frigivet til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital under behørige datagodkendelser.

Redaktør