​​​​Ved siden af de gamle cykelskure på Esther Ammundsens Vej opføres et nyt gasdepot, der skal forsyne hospitalet. Visualisering: Rønnow Arkitekter

Nyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

​Mange patienter har brug for eksempelvis lattergas eller ilt som en del af behandlingen. Bispebjerg Hospital opruster med en ny depotbygning, der forsyner afdelingerne med de livsvigtige medicinske gasser.

Vent...

​Ved siden af de historiske cykelskure i det sydøstlige hjørne på Bispebjerg Hospital opføres et nyt gasdepot, der kan forsyne hospitalet med nødvendig gas fremover.

- Vi er ved at bygge et stort nyt hospital her på Bispebjerg, og vi har brug for en ny permanent placering af gasdepotet, som er af afgørende betydning for hospitalets daglige drift, siger projektleder og maskiningeniør Peter Guttormsen fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme.

Tilpasser sig området

Den 150 kvadratmeter store gasdepotbygning opføres som en let stålkonstruktion. For at tilpasse sig de historiske omgivelser er bygningen beklædt med rødlig corten-stål i lighed med den nye Laboratorie- og Logistikbygning.

Derudover får gasdepotet et fladt, grønt tag med sedum-planter. Bygningen, der bliver 2,76 meter høj, falder dermed ind som integreret del af det grønne område for de naboer til hospitalet, der kan se depotet fra deres bolig.

 ​

Den lysegrønne markering viser, hvor det nye gasdepot skal ligge. Foto: Google Maps


Fakta om gasdepotet:

  • Gasdepotet anvendes til oplag af gasflasker af stål – tomme såvel som fyldte.
  • Depotet benyttes til forskellige gastyper. Heriblandt: Argon, Carbondioxid, Helium, medicinsk luft, Nitrogen, Oxygen og Dinitrogenoxid (lattergas). Der oplagres ikke brandfarlige eller giftige gasser.
  • Én gang om ugen leverer og afhenter en lastbil eller mindre varebil flasker til depotet indenfor normal arbejdstid. Den interne transport af medicinske gasflasker er ca. 3-4 kørsler om dagen med en lille elvogn via tunnelsystemet.
  • Gasdepotet er godkendt af Hovedstadens Beredskab.
 

Fakta om anlægsarbejdet:

  • I løbet af marts 2023 begynder nedrivningsarbejdet med at fjerne eksisterende skure, hvor depotet skal ligge. Dette arbejde forventes at vare ca. en uges tid. Som en del af arbejdet bliver det eksisterende betondæk brudt up. Dette medfører byggestøj.
  • Selve opførelsen af det nye depot forventes at vare et par måneder i alt.
  • Projektet forberedes så vidt muligt som et samlesæt, hvor byggeemner forbores og forskæres, og dermed reduceres byggestøj og byggetid. Depotet opsættes på punkt-fundamenter.
  • ·Hækken mod Bisbjerg Bakke bliver ikke berørt under eller efter byggeriet.
  • Det midlertidige gasdepot syd for eksisterende cykelskure bliver demonteret og fjernet, når det nye gasdepot er opført.
  • I hele anlægsperioden må forventes almindelig byggestøj og let øget trafik til og fra området via Esther Ammundsens Vej.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor