Kranerne er rykket ind på byggepladsen, men patienter og medarbejdere må væbne sig med lidt mere tålmodighed, for byggeriet tager et år mere end forventet. Foto: Simon Knudsen

Det nye akuthospital på Bispebjerg udskydes et år

​Corona-epidemien og et ophedet byggemarked har ramt byggeriet på Bispebjerg. Projektets tidsplan forskydes med cirka et år. Det samlede byggeri forventes nu færdigt i 2026. 

Vent...

Ibrugtagningen af det nye akuthospital på Nyt Hospital Bispebjerg bliver udskudt ca. 1 år. Det blev regionsrådet orienteret om tirsdag. Hospitalet forventer, at første etape kan tages i brug medio 2024, og at den sidste del af byggeriet kan tages i brug i 2026.

Udskydelsen skyldes, at den italienske entreprenør Rizzani de Eccher har været ramt af restriktioner under corona-epidemien. Det betød at koordineringen under designfasen var mere tidskrævende end forventet. Desuden forudser totalentreprenøren vanskeligheder med at skaffe tilstrækkelig med håndværkere. En længere tidsfrist vil gøre det nemmere at håndtere den udfordring.

- Vi må indse, at corona og et presset byggemarked har haft indflydelse på projektet. Vi har sammen med entreprenøren fastlagt en ny og mere realistisk tidsplan, så vi ved, hvad vi kan regne med, siger projektchef Lene Stevnhoved fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme, der er ansvarlig for byggeriet, og tilføjer: 

- Såvel entreprenøren som regionen har en fælles interesse i at få det her byggeri færdigt hurtigst muligt.

Center for Ejendomme forventer ikke, at udskydelsen får store økonomiske konsekvenser.

Indflytning udskydes

En forlængelse af tidsplanen kan blandt andet betyde, at etablering af hospitalets nye kvinde-barn afdelinger bliver udskudt.

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at tidsplanen bliver udskudt, da mange medarbejdere er i fuld gang med at planlægge indflytningen i det nye, og vi vil jo gerne kunne tilbyde vores patienter gode nye rammer om deres behandling. Men vi vil hellere have en realistisk tidsplan at forholde os til, så vi kan planlægge tingene ordentligt, siger hospitalsdirektør Kristian Antonsen.

Udskydelsen af det nye akuthospital betyder også, at renoveringen af det såkaldte Lersø-kompleks, en central bygning på hospitalets område, udskydes. Det får indflydelse på byggeriet af den nye psykiatri på Bispebjerg. Samtidig udskydes indflytningen af Psykiatrisk Center Københavns ambulatorier i Lersø-komplekset.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor