Region Hovedstaden taber sag om udbud af akuthus-byggeriet på Bispebjerg Hospital

​Klagenævnet for Udbud har vurderet, at Region Hovedstaden begik fejl i bedømmelsesprocessen, da der skulle vælges et totalrådgiverhold til at tegne det nye akuthus på Bispebjerg Hospital. 

Klagenævnet har afgjort, at regionen har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed - blandt andet ved at forskelsbehandle konkurrencedeltagerne under forhandlingsmøderne og dermed favorisere den ene af de tre tilbudsgivere. Klagenævnet har også afgjort, at der er blevet videregivet fortrolige oplysninger til den ene tilbudsgiver under forhandlingsforløbet.

 

"Jeg er meget ærgerlig over den ret markante kritik i afgørelsen, og vi tager selvfølgelig sagen meget alvorligt. Vi vil nu bede kammeradvokaten vurdere afgørelsen, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal forholde os til de konkrete kritikpunkter, og hvad afgørelsen skal have af konsekvenser," siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen.

Hospitalsdirektør beklager fejl

Nævnet har ikke afgjort, at regionen har udpeget den forkerte vinder, men har konkluderet, at der er begået fejl i processen, og derfor har klagenævnet annulleret tildelingsbeslutningen. Blandt andet har man ved flere lejligheder ikke skrevet referater fra forhandlingsmøder, og det beklager hospitalsdirektør Anne Jastrup fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

"Vi har ansvaret for at køre en god proces, og det har vi ikke gjort i den her sag. Det giver anledning til en meget grundig refleksion hos os," siger hospitalsdirektør Anne Jastrup.

"Det har været en lang og slidsom sag for alle involverede parter, og jeg er meget ked af de fejl, der er begået i processen," tilføjer hun.

Set i bakspejlet konstaterer Anne Jastrup, at konkurrenceprocessen skulle have foregået bedre: "Vi skal lære af det her - både hvad angår udbud, konkurrenceproces og evaluering," siger hun.

Klagenævnet afgørelse får ikke betydning for byggeriet af akuthuset, og Anne Jastrup glæder sig til det nye akuthus står færdigt: "Det nye akuthus vil give et væsentligt løft til de fysiske rammer for patienter, pårørende og personale," siger hun.

 

Fakta:

  • Akuthus-konkurrencen blev afgjort i september 2015, og efterfølgende klagede de to tabende hold med henholdsvis C.F. Møller og COWI i spidsen.
  • Vinderen af konkurrencen om Akuthuset blev KHR arkitekter A/S, EYP Health (tidl. WHR Architects Europe) og Arup Denmark med underrådgiverne Grontmij, Schønherr A/S og Lohfert & Lohfert.
  • De øvrige to hold i konkurrencen var:
    • C.F. Møller Danmark A/S med underrådgiverne Alectia A/S, Terroir ApS og Søren Jensen A/S.
    • COWI A/S med underrådgiverne Nordic Office of Architecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S, Nosyko Danmark A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS.
  • Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres frem til 2025 på Bispebjerg Hospitals område.
  • Projektet består af fem delprojekter, hvoraf det største er Akuthuset med et budget på ca. 1,6 mia. kr. Desuden en Laboratorie- og Logistikbygning og Ny Psykiatri Bispebjerg, mens dele af de eksisterende bygninger renoveres. Et parkeringshus er blevet indviet.
  • Projektet er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner (PL 2009).

For yderligere oplysninger:

Pressevagten i Region Hovedstaden på 70 20 95 88


Redaktør