Er der plads til at redde liv i den nye sengestue?

​​Design og indretning skal være i orden, inden murstenene til det kommende Akuthus lægges. Derfor udspiller personalet forskellige scenarier i modellen af fremtidens sengestue. Er der plads til at redde en patients liv her?
Afdelingssygeplejerske Theresa Kay-Heeno

”Det er rigtig rart at blive taget alvorligt, og at der bliver lyttet til os som kommende brugere af stuen,” siger Theresa Kay-Heeno, afdelingssygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital, om at være med i simulationen i sengestue-modellen. Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg.

Anni har fået hjertestop. Hun ligger i sin seng på hospitalsstuen, da en sygeplejerske opdager, at hun ikke trækker vejret. Hurtigt bliver der tilkaldt hjælp, flere sygeplejersker kommer til, en hjertevogn køres ind på stuen, to portører, en læge og en anæstesisygeplejerske dukker op, mens Anni får hjertemassage og kunstigt åndedræt.

”… 26-27-28-29-30,” lyder det fra afdelingssygeplejerske Theresa Kay-Heeno, der sidder på knæ oppe i sengen og med begge hænder pumper taktfast på den ældre dames bryst.

”Jeg mærker en svag puls,” er der pludselig en, der siger. Holdet fortsætter lidt endnu, indtil  Theresa erklærer:

”Simulationen er hermed afsluttet.”


Simulationen i modellen af fremtidens sengestue bliver videotransmitteret og optaget fra flere vinkler. Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg.

Vi tester virkelighedens scenarier

Vi er på Frederiksberg Hospital, hvor en model af fremtidens sengestue er opført i fuld skala. Det er her, stuens design og indretning bliver testet og rettet til, inden byggeriet af Akuthuset går i gang i 2018 som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. I cirka to måneder har modellen været i brug som sengestue for indlagte patienter. Men der er også brug for at afprøve de situationer, som ikke finder sted hver dag.

Anni er heldigvis bare en dukke, og dagens simulation har det formål at finde ud af, om stuens indretning giver plads til det personale og de hjælpemidler, der er nødvendige i en akutsituation som hjertestop. Er klapbordet på endevæggen i vejen, sidder ilt og sug tæt nok på patienten, kan sengen køres væk fra væggen uden at støde ind i de andre møbler? 

”Vi udspiller forskellige scenarier nu, så vi kan nå at ændre på de vigtige ting, inden vi går i gang med at bygge 576 ensengsstuer i det kommende Akuthus,” siger Hilde Schroll Jespersen, projektleder for brugerinddragelse hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.


Hilde Schroll Jespersen, projektleder for brugerinddragelse hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og Lilian Hon, arkitekt fra WHR Architects Europe følger med i simulationen fra et tilstødende lokale. Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg.

”Vi har blandt andet fundet ud af, at det sagtens kan lade sig gøre at køre en ekstra seng ind på stuen og flytte pladskrævende patienter fra den ene til den anden. Vi er også blevet opmærksomme på de udfordringer, der kan være i at manøvrere på badeværelset med en Sara-Plus lift, som er et meget stort gangstativ. Men vigtigst af alt har vi i dag erfaret, at der er den plads, der skal være til at redde liv i akutte situationer i den nye sengestue,” siger hun.

Rart at blive taget alvorligt

Under simulationen sidder Hilde Schroll Jespersen i lokalet ved siden af sammen med arkitekter, byggerådgivere og arbejdsmiljørepræsentanter. Her bliver simulationen videotransmitteret fra flere vinkler, imens iagttagerne flittigt noterer sig, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

Scenarierne, som for eksempel hjertestop, er nogle, som personalet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital  har været med til at udpege som vigtige at få testet.

”Det er rigtig rart at blive taget alvorligt, og at der bliver lyttet til os som kommende brugere af stuen,” siger Theresa Kay-Heeno, som deltager i dagens simulation. Hun er afdelingssygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital og bruger også oplevelsen til at forberede sig til de nye omgivelser.

”Jeg skal klæde mit personale på til det nye arbejdsmiljø, og simulationen hjælper mig med at få øje på, hvor vi allerede nu kan gå i gang med at tilpasse os nye arbejdsgange,” siger hun.

I løbet af dagen falder dukken Anni også om med hjertestop på gulvet og på badeværelset. De samme læger, sygeplejersker og portører løber til hjælp, kameraerne ruller, og flere noter finder vej til blokken.


Redaktør