Tre annullerede udbud - tre gode grunde

Byggeorganisationen på Bispebjerg har på seks år valgt at annullere tre udbud i det komplekse byggeri. Beslutningerne har været med til at sikre projektets økonomi og gennemførelse.

Jyllands-Posten kritiserer i den forgangne weekend Bispebjerg Hospital for at annullere tre udbud og mere end antyder, at der dermed ikke er styr på sagerne i det store byggeprojekt, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det er korrekt, at tre udbud er blevet annulleret i løbet af seks år, men i hvert tilfælde har der været en god og saglig grund.

"Vi har styr på de mange udbud, vi løbende gennemfører, og har tilknyttet gode rådgivere på opgaverne, men mange af vores udbud er også betydeligt mere komplekse end andre udbud, da vi skal bygge på et hospital i fuld drift midt i København," forklarer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Vicedirektør ​Claes Brylle Hallqvist er ikke stolt over at have annulleret tre udbud, men vurderer at projektet er bedre stillet, end hvis de ikke var blevet annulleret. Foto: Byggeriets Billedbank.

​​Forskellige tolkn​​inger af p-hus

Det første annullerede udbud var på byggeriet af parkeringshuset. En del af konkurrencen var en option på at bygge et p-hus mere, hvis ikke det ønskede antal biler kunne være i ét p-hus. Den option blev tolket forskelligt af de bydende, og derfor var det vanskeligt at bedømme forslagene lige.

"For at undgå en klagesag, valgte vi at annullere udbuddet. Vi fik så en klage fra det hold, der ville have vundet udbuddet, men Klagenævnet for Udbud har givet os medhold i, at det var en korrekt måde at håndtere sagen," siger Claes Brylle Hallqvist.

​For ambitiø​s en løsning

Samtidig med at parkeringshuset blev planlagt, var en stor fælles byggeplads med bl.a. personalekantine under opsejling. Det hastede for at sikre, at en fælles byggeplads var klar, inden byggeriet af parkeringshuset skulle i gang. Derfor var virksomheder tidligt inviteret til prækvalifikation, men da byggeorganisationen havde arbejdet mere med udbudsmaterialet, blev det klart, at der først senere i byggeriet blev brug for den fulde løsning.

"Dette udbud blev annulleret, da parkeringshuset blev udskudt, fordi det blev klart, at det var for ambitiøs en løsning på daværende tidspunkt. De penge, der er brugt til rådgivning, er dog på ingen måde gået til spilde, da vi får brug for faciliteterne, når byggeriet af det store Akuthus går i gang, samtidig med at byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg også går i gang," fortæller Claes Brylle Hallqvist.

​Entreprenører nervøse for risici

Endelig er udbuddet af Laboratorie- og Logistikbygningen for nylig blevet annulleret, fordi der kun kom to bud på opgaven, hvoraf det ene ikke levede op til kravene. Der var derfor ikke tilstrækkelig konkurrence.

"Det var tilsyneladende for vanskeligt for de bydende at gennemskue, hvad de skulle give tilbud på. Det har vi gjort mere klart i det nye tilbud. Vi har et virkelig komplekst byggeri, hvor vi fx på grund af pladsudfordringen på matriklen er nødt til lægge et avanceret biokemisk laboratorium oven på en stor lagerbygning. Det er en vanskelig opgave, og derfor så vi, at entreprenørerne var nervøse for projektets risici," forklarer vicedirektøren og tilføjer:

"Jeg er da ikke stolt over, at vi har annulleret tre udbud, men det har ikke haft nogen betydning for vores samlede projekt. Jeg vurderer, at vi står bedre, end hvis vi ikke havde annulleret dem." ​​​​​

Redaktør