Københavns Kommune forvirrer patienter med nye vejnavne

​For at gøre det lettere at finde vej vil Københavns Kommune give fire veje omkring Bispebjerg Hospital nye navne. De skal alle sammen have kvindenavne, der starter med ’E’. Vejnavnenævnet kan ikke se noget problem i enslydende navne, selvom både hospitalet, patienter og en ekspert protesterer.

​”Kan du hjælpe mig med at finde vej? Jeg skal finde nr. 16. Det var noget med E, måske Esther-et-eller-andet…”

Situationen er opdigtet, men meget realistisk når Københavns Kommunes Vejnavnenævn inden for den kommende måned vedtager fire nye vejnavne på Bispebjerg Hospital: Esther Ammundsens Vej, Esther Møllers Vej, Ebba Lunds Vej og Elise Sørensens Vej. De nye navne skal ellers gøre det lettere at finde vej på hospitalet, idet alle indgange vil kunne tastes i en gps.

Det kan være rigtig svært at finde vej på Bispebjerg Hospital. Nye vejnavne skulle hjælpe, men fire kvindenavne med 'E' øger forvirringen. Foto: Karen Grønkjær.

”Vi synes, det er en fin idé at gøre det lettere at finde rundt på hospitalet, men vi mener, at man i højere grad bør differentiere navnene, så det er let at huske, hvilken vej man skal til. Der er store fejlmuligheder, når GPS’en selv foreslår vejnavne, mens man taster, og brugeren skal være bevidst om, at det måske ikke er den første Esther-vej, der er den rette,” siger hospitalsdirektør Janne Elsborg fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Høring til pynt

Hospitalet har indgivet et høringssvar, som fik opbakning af både Bispebjerg Lokaludvalg og regionsrådet i Region Hovedstaden, men Vejnavnenævnet fandt ikke, at der i høringsprocessen var fremkommet oplysninger, der ændrede det oprindelige forslag.

”Den høring virker som lidt af en farce. Kommunen havde også meldt ud i medierne, hvad vejene skulle hedde, allerede inden vi fik forslaget til høring. Vi oplever det ikke som en reel høring, når der ikke bliver lyttet til, hvad der er mest optimalt for patienter og andre, der færdes på hospitalet,” siger Janne Elsborg.

Københavns Kommunes Vejnavnenævn foreslår fire nye vejnavne, som alle begynder med E og kan ikke se noget problem i, at de minder om hinanden.

Differentiering fremmer wayfinding

Det er velunderbygget, at et differentieret miljø gør det lettere at orientere sig og finde rundt, fortæller arkitekt Solvej Colfelt. Hun rådgiver om wayfinding og har forsket samt skrevet ph.d. om emnet design og wayfinding i hospitalskomplekser.

”Empiriske og teoretiske studier peger på, at forskellighed og særkender er essentielt i forhold til wayfinding. Desuden viser studier, at folk, der skal finde vej, ikke bruger tid på at læse skiltning. Derfor er det yderst vigtigt, at vejvisning er letopfattelig. Det er på flere måder en komplicerende faktor, at vejnavnene i samme område ved første øjekast ser ens ud,” siger hun.

Også patienterne finder det uforståeligt, at vejnavnene skal være så enslydende.  Fra Alzheimerforeningen lyder det:

”For mennesker med demens er tydelig skiltning vigtig, og det er klart at vejnavne, som adskiller sig fra hinanden, vil være nemmere at genkende. Når man kommer på hospitalet som patient eller pårørende kan man være følelsesmæssigt påvirket. Så er det endnu vigtigere, at det er nemt at finde rundt ,” udtaler Ane Eckermann, demensfaglig koordinator.

God hensigt, ringe funktion

Københavns Kommune vil gerne give vejene kvindenavne, da der er underrepræsentation af kvinder i de københavnske vejnavne.

”Jeg synes, det er meget sympatisk at ville hædre historiske kvinder, men det må være muligt at vælge nogle navne, der ikke ligner hinanden så meget, at den gode hensigt står i vejen for den daglige funktion. Det vigtigste for alle parter er vel, at patienterne kan finde vej på hospitalet, og vi indgår gerne i en dialog med kommunen om en bedre løsning,” fastslår Janne Elsborg.

Hospitalet skal implementere kommunens beslutning, og det vil koste over en mio. kr. til nye skilte, og have konsekvenser for en lang række af hospitalets systemer, som er baseret på de eksisterende numre.

Redaktør