Slut med ulogiske indgangsnumre

​Der skal ryddes op i indgangsnumrene på Bispebjerg Hospital. De giver langt fra altid mening, og det gør det unødigt svært at finde rundt. En ny nummerstruktur vil gradvist blive implementeret i takt med nybyggeriet. I første omgang ændres indgang 33, 71 og 78. 

​​Find to f​ejl: Ved siden af indgang 66 og 67 ligger 71. Og ved siden af 24 ligger 78. Fra nu af bliver 71 til 68 og 78 bliver til 25. Allerede ved årsskiftet ændrede indgang 33 navn til 20F.


Portørbygningen er et af de første steder, der får nyt indgangsnummer. Nu hedder den nr. 68. Foto: Louise Bendixen.


"Flere indgange på hospitalet har helt ulogiske numre, hvilket bestemt ikke gør det lettere at finde rundt. Nu da vi får nye skilte tager vi konsekvensen og rydder op i et par af dem," forklarer kommunikationschef Else Bjørn, der har stået i spidsen for en arbejdsgruppe, der har set nærmere på hospitalets nu​​mre.​

​Spiral-systematik

​Med tiden skal alle numrene på hospitalsområdet ændres, så de vil være grupperede i 10ere og følge en spiral rundt på området. 1erne er de gamle pavilloner, 10erne ligger vest for Vestre Længdevej, 20erne ligger syd for 1. Tværvej, 30erne ligger omkring håndværkergården, 40erne bliver børne- og ungdomspsykiatrien, 50erne bliver voksenpsykiatrien, 60erne er Lersø Komplekset, 70erne bliver det nye Akuthus og 80erne bliver Parkeringshuset og Laboratorie- og Logistikbygningen.​


Indgangsnumrene vil i fremtiden være grupperede i 10'ere og følge en spiral rundt på området.

Den opmærksomme læser vil have opdaget, at det ikke helt svarer til numrene i dag. Der vil ske en trinvis tilpasning, som starter med Portørhuset, der får nummer 68, fordi det ligger tæt på Lersø Komplekset, og Kemikaliedepotet, der får nr. 25, fordi det ligger syd for 1. Tværvej ved siden af bygning 24.​

​Gradvise ændringer

"Med disse små skridt begynder vi en gradvis systematisering af nummerstrukturen. Andre bygninger, der med tiden skal have nye numre er Kapellet og psykiatriens bygninger, men det vil først ske, når de første etaper af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er klar til brug," siger Else Bjørn og tilføjer:

​"Vi er opmærksomme på, at der også er nogle afdelinger og afsnit, som har ulogiske numre, fordi de er flyttet. Normalt vil man jo kunne se på afsnitsnummeret, hvor det hører hjemme. M51 er fx i bygning 5 på 1. sal. Vi ændrer ikke på disse numre nu, men ved fremtidige flytninger vil afdelinger og afsnit blive nummereret efter deres placering."​

Velkom​​men til patienterne

Samtidig med at nummerstrukturen gøres mere logisk, opfordres personalet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital t​​il at blive bedre til at oplyse indgangsnummeret til patienter og pårørende.

”Alle skilte på området henviser til bygningsnumre. Patienterne er derfor bedst hjulpet, h​vis de ved, hvilken indgang de skal til. Vi opfordrer desuden personalet til at tilbyde deres hjælp, til mennesker, der ser søgende ud, så alle kan føle sig velkomne på hospitalet,” siger Else Wad Bjørn.​

Redaktør