Der er foretaget to prøveboringer for at sikre, at undergrunden under Bispebjerg Hospital som forventet er egnet til et gundvandskøle- og varmeanlæg. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Miljøvenlig grundvandskøling til nyt hospital på Bispebjerg

Som en del af Region Hovedstadens Energiplan 2025 har regionsrådet netop bevilget lidt over 100 mio. kroner til et stort grundvandskøle- og varmeanlæg, der skal levere kulde og varme til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Opgaven med at etablere og drive anlægget de første 20 år bliver udbudt lige før jul.​

​Tænk at kunne pumpe kulde og varme op af jorden. Billigt og miljøvenligt. Det bliver virkelighed for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, efter at Region Hovedstadens regionsråd har bevilget lige over 100 mio. kroner til etablering af et såkaldt ATES-anlæg. Bevillingen er en del af Region Hovedstadens "Energiplan 2025 – På vej mod energieffektive og CO2 neutrale Hospitaler".

​​Varme og kulde fra grundvand

I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital og psykiatri med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme med. På den måde kan hele kølebehovet og ca. halvdelen af varmebehovet på det nye hospital og psykiatri blive dækket. HOFOR supplerer op med den resterende fjernvarme.

ATES-anlægget fungerer ved, at man henter koldt grundvand op og bruge det til at køle med. Når det er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme med. Principskitse: GEO.​

​"Regionsrådspolitikerne har truffet en meget fremsynet beslutning. Det er dyrere at etablere et ATES-anlæg end konventionelle løsninger. Til gengæld er driftsomkostningerne så meget lavere, at merudgiften er tilbagebetalt i løbet af mindre end ti år, fortæller projektleder Hans Møller fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der står i spidsen for det omfattende grundvandsprojekt.

​​Passer godt på miljøet

Der skal bores 12 huller på 100 meters dybde rundt omkring på Bispebjerg Hospitals 26 hektar store område. Hvert hul skal kunne levere 50 kubikmeter vand i timen. Det svarer til 50.000 liter.

"Vi taler om virkeligt store mængder vand. Og det er vigtigt at understrege, at vi selvfølgelig overholder en masse krav, så vi ikke påvirker miljøet eller grundvandet," forklarer Hans Møller og tilføjer:

"Der er ca. 6 mia. liter grundvand under Bispebjerg, så selvom vi suger meget vand op, er det dråber i havet. Alt vandet bliver pumpet ned i jorden igen, og det bliver ikke forurenet på vejen."

Projektleder Hans Møller står i spidsen for anlæggelsen af et omfattende grundvandskøle- og varmeanlæg på Bispebjerg Hospitals område. Foto: Byggeriets Billedbank.​

​​Forud for bevillingen fra Regionsrådet er der udført to prøveboringer for at sikre, at forholdene i undergrunden er som forventet, og at vandet løber, som det skal.

​​Stort udbud af anlæg og drift

Parallelt med etableringen af ATES-anlægget laves også et nyt nødstrømsanlæg, når der alligevel skal graves på kryds og tværs af området. Opgaven med både at etablere ATES-og nødstrømsanlæggene bliver budt ud sammen med driften de første 20 år i et såkaldt Offentligt-Privat-Partnerskab.

"Hospitalet og psykiatrien skal være gode til at passe på patienterne, ikke til at drive køl og varme. Derfor udbyder vi også driften af det nye anlæg. Selve etableringen byder vi ud i et funktionsudbud, så vi beskriver, hvad anlæggene skal kunne, men ikke hvordan man løser det. Jeg er rigtig spændt på at se, hvilke gode bud vi modtager," siger Hans Møller.

Redaktør