Gravearbejder på kryds og tværs af hospitalet

​Der er omfattende gravearbejder i gang på og omkring Bispebjerg Hospitals område. Hele forsyningsnettet under jorden skal være på plads, før der kan bygges nyt hospital og psykiatri. Samtidig trænger en del af det eksisterende kabelnet til en grundig fornyelse.

​Når et nyt hospital bliver bygget på en bar mark, bruger man lang tid på såkaldt byggemodning, hvor man forbereder grunden til det forestående byggeri. Det er også nødvendigt, når der skal bygges Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg på Bispebjerg Hospitals område. Derfor er området i øjeblikket fuldt af gravemaskiner, der arbejder på kryds og tværs af hospitalet.

”Før man sætter et hus på jorden, skal alt det nede i jorden være på plads, for det er svært at klare, efter huset er bygget. På Bispebjerg har vi desuden en masse gamle installationer, som vi skal rydde op i, så vi ikke pludselig graver noget over,” forklarer projektleder Hans Møller fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Projektchef Per Kampler fra Bispebjerg Hospitals FM-enhed (t.v.) og projektleder Hans Møller fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har en stor opgave i at koordinere de mange gravearbejder. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.​

Damp bliver til fjernvarme

Parallelt med forberedelserne til det nye byggeri skal hospitalets ca. 100 år gamle dampforsyning udfases og erstattes af fjernvarme.

”Skiftet fra damp til fjernvarme indebærer blandt andet, at 32 varmecentraler skal konverteres, og der skal trækkes nye fordelingsledninger ind imellem fredede bygninger og bevaringsværdige træer. Samtidig bliver tunnelsystemet i dag opvarmet af overskudsvarme fra dårligt isolerede dampledninger, så vi skal finde en ny varmekilde, for at de fredede tunneler ikke går til,” fortæller projektchef Per Kampler fra FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Kæmpe koordineringsopgave

Hans Møller og Per Kampler har en stor opgave i at koordinere deres arbejde, så der ikke bliver gravet mere end højst nødvendigt, og så de ikke går i vejen for hinanden. Samtidig skal det forestående nedrivningsarbejde også tænkes ind, ligesom forsyningsnettets fremdrift skal times, så det er klar til parkeringshuset, der er ved at blive opført.

”Hjørnet mellem parkeringshuset og Laboratorie- og Logistikbygningen er rigtig spændende. Her skal der både lægges vand, kloak, fjernvarme og el – midt mellem to byggerier. Hvor ejendomsmæglere taler om beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, er mantraet for os: koordinering, koordinering og koordinering,” konstaterer Hans Møller.

Det kan virke kaotisk, at så meget er i gang på samme tid, men intentionen er, at der er noget synergi at hente. Eksempelvis er der lige nu gravearbejde i gang på Østre Længdevej, hvor der bliver lagt tre store el-kabler i jorden sammen med både gas- og vandledninger.

Oversigt over igangværende og planlagte gravearbejder.

Ligner molbo-arbejde

Desværre lader det sig ikke altid gøre at få det hele i jorden på samme tid, når forskellige forsyningsselskaber skal involveres. Det er DONG der trækker el, mens HOFOR står for fjernvarmen. Når selskaberne ikke kan komme lige i forlængelse af hinanden, vil man opleve, at et hul bliver lukket for derefter at bliver gravet op igen på et senere tidspunkt.

”Jeg forstår godt, hvis folk af og til undrer sig over, hvad vi laver, når vi graver flere gange de samme steder. For eksempel har vi for nylig gravet el ned på 3. Tværvej og snart kommer vi igen med fjernvarme. Men vi koordinerer, så langt det er muligt,” siger Per Kampler. Hans Møller tilføjer:

”Og vi er godt klar over, at vi efterlader nogle meget mudrede plæner, men vi skal nok komme tilbage og rydde op og plante græs, når vejret er mindre vådt end det er i øjeblikket.”

Redaktør