Forskningen skal blomstre i den nye Laboratorie- og Logistikbygning, som er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Forskningen får førsteklasses forhold på Bispebjerg

​Forskningen skal blomstre i den nye Laboratorie- og Logistikbygning, der bliver opført på Bispebjerg Hospital. Nye, ideelle rammer skal understøtte tværfaglige samarbejder og sikre, at forskningsresultaterne hurtigere kommer patienterne til gavn. 

I dag foregår meget af forskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Psykiatrisk Center København i utilstrækkelige små lokaler rundt omkring på hospitalet eller ude i byen, hvor man lejer sig ind. Det bliver der lavet om på, når den nye Laboratorie- og Logistikbygning står færdig i 2017. Bygningen er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og skal forsyne hospitalet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar.

 

"Vi glæder os til at få nye, moderne faciliteter, der kan være med til at få forskningen til at blomstre. Bygningen skal med gode, fælles lokaler og det bedste udstyr stimulere vores forskningsmiljøer, så vi fortsat kan være en af Region Hovedstadens spydspidser på området," siger en forventningsfuld vicedirektør Kurt Espersen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Forskning til gavn for patienterne

Laboratorie- og Logistikbygningen skal virkeliggøre hospitalets strategi om at lave patientnær forskning. Det vil sige, at forskningen hurtigst muligt skal bane vejen for de nyeste behandlinger til gavn for patienterne. Den patientnære forskning er en mærkesag for Celeste Porsbjerg, overlæge og klinisk forskningslektor på Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

 

"Vi har brug for at blive endnu bedre til den patientnære forskning. I dag sender vi mange prøver ud af huset, men med de nye rammer kan vi trække analyserne hjem under eget tag, og hermed blive bedre til at bedrive forskning og levere hurtige resultater," siger hun.

"Med de nye rammer kan vi trække analyserne hjem under eget tag, og hermed blive bedre til at bedrive forskning og levere hurtige resultater," siger Celeste Porsbjerg, overlæge og klinisk forskningslektor på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Foto: Claus Peuckert​


Patienter har i udgangspunktet ikke adgang til bygningen, men frivillige forsøgspersoner kan benytte en række fleksibelt indrettede testlokaler i stueetagen, hvor det bliver muligt at lave alt fra hjertescanninger til cykeltest. På den måde kan forskerne få det optimale ud af faciliteterne.

Synergi mellem hospital og psykiatri

Også den psykiatriske forskning får plads i bygningen. Gitta Wörtwein, lektor fra Neuropsykiatrisk Laboratorium, Psykiatrisk Center København, og hendes kolleger kommer til at indtage bygningens øverste etage. Hun glæder sig til, at tage de nye laboratorier i brug.

 

"Vi er glade for at få vores egne topmoderne faciliteter, som vi selv har været med til at indrette. Her vil vi kunne træne medarbejdere og administrere brugen af lokaler og udstyr - modsat i dag, hvor vi typisk skal leje os ind hos andre og tilpasse os deres betingelser og behov," fortæller hun og tilføjer, at hun ser frem til mere samarbejde på tværs af fagområder.

 

"Det bliver rigtig spændende at komme under samme tag som fx Klinisk Biokemisk Afdeling, der forsker i døgnrytmer. Det er en problemstilling, som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med depressioner, så her tror jeg, der kan opstå en fin synergi."En visualisering af foyerområdet (til venstre) og indgangen til Klinisk Biokemisk Afdeling (til højre). Illustration: Mikkelsen Arkitekter.​

Forskerne skal 'opdage'​ hinanden

Bygningen er designet, så en del af laboratorierne er øremærket til fælles forskning. Det fungerer på den måde, at man som forsker kan booke sig ind for en periode, udføre sine forsøg, og derefter frigives laboratorierne til nye forskningsprojekter. Det skaber en fleksibilitet og en højere grad af effektivitet, når der ikke er laboratorier, som står ubenyttede i længere perioder.

 

Bygningen rummer også møde- og konferencefaciliteter, som kan benyttes af alle husets brugere. Celeste Porsbjerg er begejstret ved udsigten til mere samarbejde på tværs:

 

"De nye rammer gør jo forskningen meget mere synlig, og det giver mulighed for at samarbejde på tværs af specialer og afdelinger. Så mange dygtige mennesker arbejder med forskning i hver sin afkrog af hospitalet og ude i byen. Nu får vi muligheden for i højere grad at 'opdage' hinanden," konstaterer hun.​

Redaktør