Flagermus forhindrer nedrivning

Der er flyttet flagermus ind på loftet i bygning 7 midt på Bispebjerg Hospital. Flagermus er totalfredede, og det betyder, at bygningen ikke må rives ned, som det ellers var planlagt for at muliggøre byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det er nødvendigt med en ny lokalplan, hvilket vil forsinke projektet med et år.​​ (Aprilsnar!)

​Midt på Bispebjerg Hospital, hvor den store ankomstplads til fremtidens hospital skal være, ligger i dag bygning 7. Bygningen rummer bl.a. Akutmodtagelsen, Røntgenafdelingen og Operationsgang, og nu også en koloni af flagermus. Byggeorganisationen har været i en skarp forhandling med Københavns Kommune, der står fast på, at bygningen ikke må rives ned, når den er bolig for de totalfredede flagermus.

Stor hindring ​for byggeprojektet

”Flagermusene er formentlig flyttet ind på loftet i bygningen, fordi vi har været nødt til at fælde en del store træer som et led i byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg,” fortæller vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og tilføjer:

”Det er rigtig uheldigt, fordi bygningen skulle rives ned for at frigøre nord-syd-aksen midt igennem hospitalet og for at gøre plads til forpladsen. Så vi kommer ikke udenom, at det er en stor sten på vejen for vores byggeprojekt.”

Aksen igennem hospitalet var et arkitektonisk træk fra den oprindelige arkitekt Martin Nyrop, og for Københavns Kommune har det været en vigtig del af lokalplanen, at aksen skulle genskabes. Derfor skal der nu udarbejdes en ny lokalplan, og det kan godt tage lang tid. Københavns Kommune vurderer, at en tilpasset lokalplan med en accelereret proces kan være klar omkring første april næste år.

​​Akuthus-konkurrence på standby

”I mellemtiden er vi nødt til at sætte Akuthus-konkurrencen på standby. Forpladsen og ankomsten til hospitalet er jo en vigtig del af, hvordan Akuthuset skal udformes. Så vi må nok erkende, at vi bliver mindst et år forsinkede med projektet,” siger Claes Brylle Hallqvist.

Byggeprojektet kommer dog ikke til at ligge stille det kommende år. Byggeriet af parkeringshuset er i fuld gang, og til sommer starter udgravningerne til Laboratorie- og Logistikbygningen. Der arbejdes også på alternative udformninger af ankomstpladsen.

”Vi leger med en tanke om, at vi måske kan bevare dele af bygning 7, hvor flagermusene så kan bo. Hvis vi lader den centrale del stå, og måske hæver den ca. tre etager, kan det ligne et tårn, der sammen med hovedbygningens to duetårne udgør Københavns byvåben. Kommunen er indtil videre åben for denne idé,” fortæller projektleder Jesper Bladt Jørgensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Byggeorganisationen leger med en tanke om at lade den centrale del af bygning 7 stå til flagermusene. Foto: Byggeriets Billedbank.

​Flagermus er vigtige for naturen

Fra Naturstyrelsen roser vildtkonsulent Jens Hansen Københavns Kommune for beslutningen om at bevare bygning 7:

”Der er ofte konflikter mellem flagermusenes behov og menneskets meget d​​​ominerende behov. Jeg kan godt forstå, at man på Bispebjerg er skuffet over, at flagermusene står i vejen for det store byggeprojekt, men flagermus er en vigtig del af naturen og dens mangfoldighed,” siger vildtkonsulenten.

Flagermusene er totalfredede i stort set alle europæiske lande, men fredning alene gør det ikke. Det er nødvendigt med beskyttelse og forvaltning af deres opholdssteder i grotter, hule træer, huse m.v. Flagermus er derfor omfattet af to internationale aftaler Bernkonventionen og flagermusaftalen under Bonnkonventionen, der beskytter dem og nogle af deres levesteder. Danmark har underskrevet begge konventioner, ligesom alle danske arter er totalfredede ifølge Lov om jagt og vildtforvaltning.

Redaktør