En bygning fuld af spændende udfordringer

​Prækvalifikationen til hovedentreprisen på Laboratorie- og Logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er lige på trapperne. Bygningen bliver på mange måder en grundsten til det nye hospital og psykiatri.

​Da Bispebjerg Hospital blev opført for over 100 år siden, byggede man som det første forsyningsbygningerne. Herfra skulle det nye hospital forsynes med varme, elektricitet og mad. Når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres, starter man tilsvarende med Laboratorie- og Logistikbygningen som et bankende hjerte, der skal holde hospitalet forsynet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar.

​​Laboratorie- og Logistikbygningen kommer til at ligge mellem det nye parkeringshus og bygning 11 og ud mod Charlotte Muncks Vej. De øverste etager er trukket tilbage fra naboerne. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Mere effektiv logistik

"Laboratorie- og Logistikbygningen bliver en nøglefunktion for det nye hospital og psykiatri. Her ankommer vareleverancer, hvorfra de fordeles rundt til hospitalets afdelinger. Her modtages og analyseres blodprøver. Og her samler vi forskning og ny viden med intentionen at skabe synergi for forskerne," siger projektleder Rasmus Seidelin Dam fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Det er specielt, at man laver en særlig bygning til logistikken for at gøre den effektiv og dynamisk. Bygningen er første skridt i den nye infrastruktur i fremtidens hospital.

”Bygningen skal understøtte alle de opgaver, som man ofte ikke tænker over, fordi de bare skal fungere, såsom vareflow, blodprøver, affaldshåndtering mm.,” forklarer Rasmus Seidelin Dam.

9 mio. blodprøvesvar

Den nye bygning skal blandt andet rumme et fælles forskningsmiljø for mange af hospitalets forskningsaktiviteter i modsætning til i dag, hvor de ca. 15 afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der bedriver laboratorieforskning, sidder spredt i alle hjørner af de to matrikler.

Det bliver også her, Klinisk Biokemisk Afdeling vil holde til. Afdelingen leverer ca. 5 mio. blodprøvesvar årligt. Fra 2016 bliver det tal til ca. 9 mio. blodprøvesvar, da en stor del af analyserne for de privatpraktiserende læger i København vil blive udført på Bispebjerg.

Kigger efter laboratorie-erfaring

Laboratorie- og Logistikbygningen bliver på ca. 10.000 kvm. i tre etager og med fuld kælder. Den er udformet af totalrådgiverne Mikkelsen Arkitekter, WHR og Alectia. Hovedentreprisen på at opføre bygningen er netop blevet udbudt i prækvalifikation.

”Vi glæder os til at se, hvem der byder ind på opgaven. Vi vil blandt andet gå efter, om holdene har erfaringer med lignende bygninger og i særdeleshed med at bygge laboratorier, måske fra en underrådgiver” siger seniorprojektleder Ronan O’Reilly, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Spændende udfordringer

Prækvalifikationen afsluttes i august, og i september modtager de udvalgte hold konkurrencematerialet.

”Bygningen er ikke helt lige ud ad landevejen. Den har indbygget nogle spændende udfordringer, da den både skal rumme logistik- og lagerfaciliteter med dertilhørende lastbiltransporter og laboratorier, som stiller strenge krav om meget få vibrationer. Så konstruktionerne skal virkelig være i orden,” siger Ronan O’ Reilly.

En stor kælder til bygningen skal graves ud allerede denne sommer for at overstå grave- og spunsarbejdet, mens hospitalet kører på nedsat drift i ferieperioden. Det betyder, at byggegrunden er klar til arbejdet med fundamenter, når den nye hovedentreprenør er på plads. Byggeriet forventes at starte i december 2015 og vare til medio 2017.

Redaktør