Åben dialog om fremtidens Akuthus

​Efter et efterår med tophemmelig brugerinddragelse bag lukkede døre, er sløret nu løftet for de tre projekter, der går videre i konkurrencen om det nye Akuthus. Brugerne skal igennem endnu en inddragelsesproces. Denne gang i åben dialog med byggeorganisationen og kolleger på afdelingerne.

Brugerinddragelsen på fremtidens Akuthus starter op igen, og i anden fase er processen ikke hemmelig mere. Foto: Louise Bendixen.

​Starten er gået for endnu en omgang brugerinddragelse på Akuthuset i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Fase 2 i arkitektkonkurrencen er sat i gang, og brugerne skal på banen igen.

”Det er nu, det gælder! Med de tre forslag, der er videre i konkurrencen, har vi virkelig fået noget konkret at snakke om med brugerne. Det er altafgørende, at vi får deres input nu, for om kun et halvt år står vi med et vinderprojekt, og så kan der ikke laves mere om på det helt overordnede niveau,” siger projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen, der er ansvarlig for at føre de omkring 50 udvalgte medarbejdere igennem forårets workshops.

​Åben snak o​m ønsker og behov

I alt syv workshops samt to ekstra møder med ledende medarbejdere skal klarlægge, hvad de forskellige brugergrupper mener om de tre tilbageværende forslag. Igen skal der findes styrker og svagheder ved projekternes placering af funktioner og sammenhænge i det nye Akuthus. Det skal ruste direktionen, byggeorganisationen og rådgiverne til at arbejde videre på forlagene. Men denne gang er processen ikke så hemmelig som sidst.

”I denne fase har vi som brugerrepræsentanter fået en helt ny rolle. Vi må gerne tale om forslagene nu. Det betyder, at vi kan bruge tegningerne til at tage en åben diskussion på afdelingerne om, hvad vi ønsker af de nye bygninger, så de passer til de behov, vi tror, vi har om 10 år,” siger Lise Korbo, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Ledende overlæge Lise Korbo (t.h.) får en snak med udviklingschef Mads Bo Bojesen (t.v.) om den forestående brugerinddragelse. Foto: Louise Bendixen.

Lise Korbo deltager i den brugergruppe, der repræsenterer Akutmodtagelsen (AKM), og hun ser frem til sammen med sine kolleger at give kvalificeret, fagligt input til det videre arbejde.

Væk med dårlige løsninger

Den næste fase er såkaldt ’udbud med forhandling’, hvor rådgiverholdene konkretiserer og tilpasser forslagene i en række forhandlingsmøder med bygherre. Det er i løbet af denne fase, at byggeorganisationen har brug for brugernes input. Efter disse møder afleverer holdene deres endelige tilbud.

Alle tre hold har allerede nu fået besked på at tegne videre og forbedre utilfredsstillende løsninger. Det kunne fx være facader, der ikke passer til det eksisterende hospital, eller rum, der mangler dagslys.

Den endelige vinder bliver valgt i sommeren 2015 og skal dernæst præsenteres for Regionsrådet. Så efter sommerferien i 2015 bliver det allerbedste bud på fremtidens Akuthus på Bispebjerg langt om længe offentliggjort.

Møder i brugergrupperne
25. marts: Intensiv
26. marts: Sengeafsnit
26. marts: Røntgen
27. marts: AKM
27. marts: Logistik/FM
7. april: Ambulatorier
8. april: Perioperativt område​

Redaktør