Stor interesse for at skabe nye rammer til fremtidens psykiatri på Bispebjerg

24 totalrådgiverteams fra både ind- og udland har anmodet om prækvalifikation til projektkonkurrencen for byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg. Hermed har Region Hovedstaden fået et flot udgangspunkt for den kommende projektkonkurrence om 26.900 m² nybyggeri.
I 2022 skal rammerne til en af Danmarks største psykiatriske afdelinger stå færdige.

Byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg ligger klods op af et andet af hovedstadens store byggeprojekter, byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg, og er en vigtig brik i bestræbelserne på at sikre gode, sammenhængende behandlingsforløb og moderne, imødekommende rammer for patienter fra størstedelen af Københavns Kommune samt patienter i specialbehandling.

"Vi er virkeligt glade for den store interesse for projektet. De indkomne anmodninger om prækvalifikation signalerer stor kompetence, høj kvalitet og en spændvidde, som helt sikkert vil give os mulighed for at imødekomme vores visioner om en moderne og fremtidssikret psykiatri," siger senior projektleder Gert Bonde Harup fra Region Hovedstadens Psykiatri.


Visualisering af forpladsen fra helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Illustration: BDP.

Visionerne

Blandt visionerne for Ny Psykiatri Bispebjerg er ønsket om at signalere åbenhed og imødekommenhed, samtidig med at patienters og besøgendes privatsfære og integritet tilgodeses.

Undersøgelse, behandling og pleje skal foregå i trygge og rolige rammer, der fungerer effektivt og sikkert, suppleret af moderne teknologi. Indretningen skal understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler og samtidig bidrage til et sikkert miljø for alle i afdelingen.

Herudover vægtes samspillet med de omkringliggende udendørsarealer højt, og der skal være let adgang til haveanlæg og forskellige udendørsaktiviteter. Men også indendørs er det vigtigt med valgmuligheder i dagligdagen. Bygningerne skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber og samtidig skabe mulighed for ro og tilbagetrækning. Gennem differentiering i aktivitets- og oplevelsesmuligheder kan forskellige individuelle behov tilgodeses, og trivsel og velvære sættes i højsædet.

​​Der skal være let adgang til haveanlæg og udendørs aktiviteter. Illustration: BDP.

Byggeprojektet

Ny Psykiatri Bispebjerg er finansieret af Region Hovedstaden og tager udgangspunkt i anbefalingerne i bl.a. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og Psykiatriplan 2008, samt i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum, hvor der er plads til bevægelse og aktivitet, og hvor de fysiske rammer er imødekommende og stimulerende.

Projektet omfatter 26.900 m² nybyggeri. Det påbegyndes i 2017, og forventes afsluttet i 2022. Det samlede budget er på 1,03 mia. kr.

Ny Psykiatri Bispebjerg er del af det samlede kvalitetsfondsprojekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Med projektet opdeles det fælles hospitalsområde i fire kvarterer, herunder et psykiatrikvarter i matriklens nordøstlige hjørne.

Med Ny Psykiatri Bispebjerg samles funktioner fra bl.a. Bispebjerg og Rigshospitalet på adressen.

Projektkonkurrencen

Det forventes at prækvalificere seks teams i løbet af august 2014. Konkurrenceforslagene skal afleveres ved årsskiftet 2014/2015. Herefter udvælges et til tre teams til at gå videre til anden fase af konkurrencen.

Det endelige vinderforslag offentliggøres ved årsskiftet 2015/2016.
Redaktør