Moderne rammer til fremtidens psykiatri på Bispebjerg

Med byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg vil Region Hovedstadens Psykiatri inden for de kommende 10 år sikre psykiatriens faciliteter på Bispebjerg til moderne, specialiseret psykiatrisk behandling.
Region Hovedstadens Psykiatri udbyder nu totalrådgivning for byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg.

Samling og udvidelse af psykiatriens faciliteter

Ny Psykiatri Bispebjerg er del af det samlede kvalitetsfondsprojekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og bygges på det fælles hospitalsområde.

En international helhedsplanskonkurrence blev i 2012 gennemført for det samlede projekt. Det endte med en løsning, der opdeler området i fire kvarterer, herunder et psykiatrikvarter i matriklens nordøstlige hjørne.

Psykiatriens faciliteter samles i det nordøstlige hjørne. Det betyder, at psykiatrien får mulighed for at skabe bedre behandlingsforløb og faciliteter for patienter og personale.

Psykiatrien på Bispebjerg skal varetage behandling af patienter fra størstedelen af Københavns Kommune samt rumme en række specialfunktioner. For at skabe moderne og fremtidssikrede fysiske rammer er der behov for betydelige udvidelser og ombygninger på matriklen.

Projektet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum, hvor der er plads og let adgang til bevægelse og aktivitet, og hvor de fysiske rammer er trygge og stimulerende.

​Projektkonkurrencen

Udbudsprocessen består af en prækvalifikation og en to-faset projektkonkurrence.

Deadline for ansøgning til prækvalifikationen er 8. april 2014. Det forventes at prækvalificere seks teams i løbet af sommeren 2014. Konkurrenceforslagene skal afleveres ved årsskiftet 2014/2015. Herefter udvælges et til tre teams til anden fase af konkurrencen.

Vinderforslaget offentliggøres ved årsskiftet 2015/2016.

Redaktør