Kunst skal gøre fremtidens hospital menneskeligt

I samarbejde med Statens Kunstfond har Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg nedsat et kunstudvalg, der skal sikre, at bygningsintegreret kunst og kunst på udearealerne arbejdes ind i det store byggeprojekt. Kunsten skal hjælpe med at vise hospitalets humanistiske side, mener en af kunstnerne i det nye udvalg.

Kunst kan noget med at skabe følelser i folk. På Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal én procent af byggesummen bruges på kunst, dvs. 30 mio. kr. til hospitalet og 10 mio. kr. til psykiatrien. For at udnytte kunstens potentiale bedst muligt er der netop blevet nedsat et kunstudvalg med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond. I kunstudvalget sidder to kunstnere, to arkitekter, formanden for Bispebjerg Hospitals kunstforening og projektleder Tina Østergaard Simonsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. De forventer sig meget af kunsten:


Allerede i dag er Bispebjerg Hospital et fint eksempel på bygningsintegreret kunst og helende arkitektur. Foto: Byggeriets Billedbank.

"Kunst skal påvirke folk og ikke bare være pænt. Den skal give patienterne nogle oplevelser, som bringer dem lidt væk fra det, de er her for, eller bare giver dem ro," siger Mette Zornig, formand for Bispebjerg Hospitals kunstforening og til daglig klinisk vejleder i Akutmodtagelsen.

Det er netop noget af det, som kunst på et hospital er god til, supplerer kunstner Cai Ulrich von Platen:

"Selvom folk ikke altid genkender det som kunst, har kunsten en evne til at gøre et sted mere menneskeligt. Et hospital er ikke blot en 'helbredsmaskine', og kunsten kan vise en mere medmenneskelig side af hospitalet."

Grundigt forarbejde

Kunstudvalget skal arbejde ud fra en kunststrategi og handlingsplan, som er udarbejdet af kunstkonsulenterne Umage. Udvalget skal fungere frem til 2017, hvorefter et nyt udvalg skal overtage for at sikre bredde og variation. Opgaven lyder på at udpege deltagere til kunstkonkurrencerne, udforme konkurrencerne og give fagligt input til bedømmelserne.

"Der er gjort et grundigt forarbejde, der har banet vejen for tanken om, at kunst er en del af projektet. Et hospital er så funktionalistisk, at der skal noget til for at få kunsten ind andre steder end på direktionsgangene," mener Cai Ulrich von Platen og tilføjer:

"Det oprindelige Bispebjerg Hospital er funderet i et stærkt humanistisk livssyn. Vi skal holde fast i den følelse, der griber en: Her er virkelig nogen, der har tænkt over at skabe et miljø, som er godt for helbredet. Det er oplagt at det nye hospital forsøger at videreføre den tradition, så der også er et overskud til at tænke på æstetikken frem for ren effektivitet."

Kunst skal samle området


Formand for Bispebjeg Hospitals Kunstforening Mette Zornig.
Der vil frem til 2017 være otte kunstprojekter for hospitalet og psykiatrien, som alle vil være enten bygningsintegrerede værker eller kunst på udearealerne.

"Jeg kunne godt tænke mig, at kunsten kan aktivere folk. Så man bliver nysgerrig på at gå rundt på området. Og at den samtidig har en samlende funktion og ligesom binder området sammen,” siger Mette Zornig.

Noget af det, der er særligt ved kunststrategien for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, er, at kunstnerne skal ind på så tidligt et tidspunkt, at de kan samarbejde med totalrådgiverne på Akuthuset og på Ny Psykiatri Bispebjerg.
Dermed kan kunsten blive arbejdet ind i projektet frem for at være noget, der hænges op på væggene til slut. Projektleder Tina Østergaard Simonsen glæder sig over, at kunstudvalget giver projektet nye vinkler på kunsten i projektet:


Projektleder Tina Østergaard Simonsen ser potentiale i, at kunsten kan binde det store byggeprojekt sammen. Foto: Karen Grønkjær.

"Jeg synes, det var spændende, hvordan de i høj grad tænkte i helheder og sammenhænge for hele området og hurtigt var enige om at tage udgangspunkt i områdets historie og i arkitekten Martin Nyrops sans for deltaljer og kunst i det fredede hospital. Jeg tror, kunsten kan spille en vigtig rolle i at binde delprojekterne i det store projekt sammen."

Redaktør