Hospitalsbyggeri deler viden med hele verden

Kina, USA, Dubai, Spanien. Hele verden kigger med, når danskerne bygger hospitaler. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har haft besøg fra mange forskellige lande. De udenlandske besøgende vil alle lære noget om, hvordan byggeplanlægningen foregår. Og hospitalet henter også selv stor viden og ekspertise udefra.

Tre besøg fra Kina på kun en måned. Byggeprojektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg tiltrækker interesse fra øst. I starten af maj kunne projektet byde velkommen til den kinesiske vicesundhedsminister Madame Xu Ke med følge. Dernæst var det lede​lsen for Fudan University i Shanghai, og snart lægger en delegation fra Taiwan vejen forbi Bispebjerg Bakke. Kineserne vil nemlig gerne lære af danskernes måde at planlægge hospitalsbyggeri og organisere sig på.​

"I fremtidens Kina får vi brug for at være meget mere effektive, end vi er i dag, og her kan vi lære af jer. Vi kommunikerer med dygtige folk over hele verden for at kunne forbedre vores eget sundhedssystem," siger John Fang, Vice Principal fra Institute of Fudan Hospital Support Service & Management. Han er overrasket over den demokratiske og nytænkende måde, projektorganisationen på Bispebjerg planlægger byggeriet på.

"Jeg er meget imponeret over, hvordan I bruger molekylemodeller og LEGO-klodser til at oversætte noget abstrakt til detaljeplan​et, så alle kan forstå det. Det er en interessant filosofi," siger han og refererer til de kreative redskaber, projektet bruger til at tydeliggøre sammenhænge og placering af funktioner i det kommende byggeri.

 
John Fang (til venstre) var meget optaget af molekylemodellen, præsenteret af vicedirektør Claes Brylle Hallqvist. Foto: Louise Bendixen
Men det er ikke blot kineserne, der holder øje. Hospitalet oplever en bred international interesse for byggeprojektet. Det vidner blandt andet de igangværende arkitektkonkurrencer om. Både konkurrencen om at tegne det nye akuthus og det psykiatriske center på Bispebjerg har modtaget et stort antal ansøgninger fra hold med virksomheder fra både Europa og USA.

Udbytterige studieture

Inspirationen går begge veje. Hospitalet opsøger i høj grad også viden udefra. Udvalgte fagpersoner har været på studieture rundt i Europa for at se eksempler på nogle af de mest vellykkede moderne hospitalsbyggerier og hente inspiration med hjem.

Helle Brunsgaard Larsen, Ledende Bioanalytiker fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg H​ospitaler er medlem af Den gennemgående brugergruppe, som følger byggeprojektet og giver input undervejs.

Hun har været med på ture til blandt andet Barcelona og Maastricht, og hun mener, det er meget vigtigt med gensidig åbenhed for at kunne nytænke:

"Vi skal have bygget et moderne, fremtidsrettet og fuldautomatiseret laboratorium, og det er vigtigt, at vi kommer ud internationalt og får inspiration til de bedste løsninger. Vi skal være åbne for, at andre er nået et skridt længere end os. Jeg synes, vi har set mange gode løsninger i spot-punkter, som vi kan bruge dele af og bygge sammen til en helhed, der passer til vores behov her på Bispebjerg."

Udveksling skærper fagligheden

I planlægningen af byggeriet arbejder projektorganisationen allerede med løsninger hentet fra udlandet. Byggeriet går for alvor i gang i slutningen af 2014, og på den kommende fælles byggeplads bliver der indført LEAN-principper med inspiration fra Tyskland. Det skal optimere driften af byggepladsen og forsimple arbejdsgangene, når de mange delprojekter skal bygges sideløbende. ​

​I 2012 var en medarbejder fra byggeprojektet på praktikophold i USA for at lære ​om risikostyring af meget store og komplekse byggerier, såsom World Trade Centre. Den viden har været vigtig for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, som er et omfattende projekt med en lang planlægningsperiode. Der er nemlig meget, der kan gå galt undervejs, og her kan nogle af verdens dygtigste hjælpe med redskaber til at styre processen. ​​

Ud over udveksling i forbindelse med byggeprojektet er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler også værtshospital for internationale gæster, der kommer på udvekslingsophold. Senest har der været besøg af ledende fagfolk og klinikere fra Spanien, England og Tyskland, og hospitalet sender også medarbejdere ud i verden for at være en del af dagligdagen på hospital i et andet land. Den gensidige udveksling skal skærpe fagligheden og styrke det internationale netværk.​

Redaktør