Hospitaler sænker CO2-udslippet på medarbejdertransport

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har reduceret CO2-udslippet på medarbejdertransport med 12 pct. på et år. Det viser en før- og efterundersøgelse fra hospitalerne gennem partnerprojektet Formel M, som i samarbejde med hospitalerne har implementeret forskellige tiltag for grønnere og sundere transportvaner.

 Cykelven tilbyder cykelservice i arbejdstiden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Foto: Louise Bendixen.

Efter godt et års målrettet arbejde med at understøtte sundere og grønnere medarbejdertransport på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, er det lykkedes at reducere medarbejdernes CO2-udslip på transport til og fra arbejde med 12 pct. Ændringen skyldes især, at en del af dem, der har langt til arbejde, har valgt at lade bilen stå og i stedet taget offentlig transport.

Det viser en slutmåling på en stor transportvaneundersøgelse, som Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i samarbejde med Formel M og to andre hospitaler i Region Hovedstaden har gennemført i oktober 2013, og som følger op på en lignende undersøgelse foretaget for et år siden.

Hospitalet har valgt at investere mange ressourcer i grønne initiativer. Medarbejderne har bl.a. mulighed for at låne cykler og elcykler, anskaffe sig erhvervskort som skattefrit gode eller bruge en samkørselsordning.

"Kampagnen har ikke handlet om at gøre det "forbudt" at køre bil, for det ved vi, at mange medarbejdere er nødt til for at få hverdagen til at hænge sammen. Derimod prøver vi at gøre det mere attraktivt at overveje, om man kunne tage en alternativ transportform ind imellem," fortæller projektleder for kommunikation hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Karen Grønkjær Kjeldsen, der er ansvarlig for de grønne tiltag.

Grønne initiativer

Den første undersøgelse i 2012 viste, at en tredjedel af medarbejdernes pendlerture foregik i bil, og at de meget sjældent foregik med andre i bilen. I 2013 viste den anden undersøgelse, at medarbejderne i højere grad tænkte grønt og lod bilen stå. Flere medarbejdere valgte at tage bussen og toget frem for bilen på de lange ture. Hospitalernes fokus på grønnere og sundere transport kulminerede i oktober 2013 med "Grøn Mobilitetsuge", hvor medarbejderne på hospitalerne hver dag blev præsenteret for de tilbud og tiltag, der er introduceret for at få dem til at overveje grønnere transport.

Karen Grønkjær Kjeldsen uddyber:
"Selvom det umiddelbart ikke lyder som store ændringer, der sker på ét år, viser beregninger på hospitalets transportrelaterede CO2-belastning, at når 4.000 medarbejdere laver små ændringer, kan det alligevel gøre en ret stor forskel for miljøet."

Kulturen forsætter

Projektsamarbejdet med Formel M afsluttes i februar 2014, men kulturen og ambitionerne om sundere og grønnere transport lever videre på hospitalet. Undersøgelsen fra 2013 viste, at over 50 pct. af medarbejderne cykler på arbejde. Frem mod 2025 skal Bispebjerg Hospital renoveres og udbygges, og derfor er det meget positivt for både miljøet og infrastrukturen med grønne tiltag, da CO2-udslippet og presset på p-pladser omkring hospitalerne reduceres.

"Selvom projektet slutter, og vi har fået et fint resultat på CO2-beregningerne, skal vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat overveje hver eneste dag, om det nu er nødvendigt at tage bilen, eller om det netop i dag er muligt med et grønnere og sundere alternativ," siger Karen Grønkjær Kjeldsen.

Eksempler på initiativer:

  • Gratis cykelservice til "Grøn mobilitetsuge"
  • Rullende cykelværksted mandag og fredag på hhv. Frederiksberg og Bispebjerg
  • Medarbejdercykler
  • Låne elcykler
  • Mulighed for Erhvervskort som skattefrit gode
  • Samkørselsordning via www.gomore.dk
Redaktør