Fremtidens Bispebjerg blev gravet i gang

Første spadestik på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg markerede begyndelsen på 10 år med byggeri på Bispebjerg Hospital. "Der skal på ny tænkes i gode, arkitektoniske løsninger, der samtidig holder fast i det menneskelige aspekt," sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, da hun tog spadestikket.
I dag lød startskuddet til et af Københavns største byggeprojekter. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bygges frem til 2025 på Bispebjerg Hospitals område. Det over 100 år gamle hospital går med spadestikket ind i en ny æra med udvikling og nytænkning med patienten i centrum.


Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen markerede med første spadestik til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg starten på 10 års byggeri. Mushab fra 0.V på Lundhusskolen hjalp med at grave. Foto: Byggeriets Billedbank.

Fremtidssikrer hospital og psykiatri

"Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg handler i den grad om mere end mursten. Det er et ambitiøst projekt, der bygger et stort, moderne hospital midt i byen, skaber ideelle rammer for psykiatrien og samtidig bevarer og viderefører den historiske, humanistiske arv," sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i sin tale, før hun tog spadestikket til byggeprojektet til ca. 4 mia. kr.

"Med projektet udvikler og fremtidssikrer vi hospital og psykiatri ud fra behovet hos patienter og personale. Det nye hospital og psykiatri vil have enestuer, og moderne rammer skal sikre, at den enkelte patient er i centrum," tilføjede hun.

Byggeriet består af flere delprojekter. Et af dem er et nyt såkaldt Akuthus, der skal rumme blandt andet Akutmodtagelse, operationsområde, røntgenafdeling og sengeafsnit. Et andet er Ny Psykiatri Bispebjerg, der skal samle Psykiatrisk Center København, som i dag ligger flere steder i byen. Endelig skal det eksisterende hospital nænsomt renoveres. De fredede, gamle bygninger skal primært huse ambulant behandling, administration og forskning.

Løfter Nordvest

Netop kombinationen af nyt og gammelt er grunden til, at byggeprojektet varer 10 år. Det er nemlig nødt til at blive udført i mindre bidder, så hospitalet fortsat kan være i fuld drift.

"Selvom vi i det danske samfund næsten har verdensrekord i lighed, er der stadig stor forskel mellem borgere i Region Hovedstaden. Sundhedstilstanden i Bispebjerg og Nordvest er markant dårligere end i resten af København. Det kan vi ikke være tilfredse med. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi udbygger her på Bispebjerg i stedet for at bygge et nyt hospital på en bar mark uden for byen," pointerede Sophie Hæstorp Andersen om baggrunden for, at fremtidens hospital og psykiatri forbliver på Bispebjerg.

Venskabsklasse til byggeriet

En byggeperiode på 10 år svarer omtrent til den tid, det tager en skoleelev at gennemføre folkeskolen. Derfor har byggeprojektet fået en venskabsklasse, 0.V fra Lundehusskolen, der skal følge byggeriet, og som hjalp med at grave byggeriet i gang.


0.V fra Lundehusskolen følger byggeprojektet de kommende 10 år og var med til at grave det i gang. Foto: Byggeriets Billedbank.

"Børnene får et helt særligt indblik i deres lokale hospital, som de kommer til at køre forbi hver dag og høre meget om. Det kan gøre undervisningen mere vedkommende, at den bliver sat i en kontekst, så eleverne fx kan regne på, hvor mange kubikmeter jord, der graves ud eller lave kunst til byggehegnet," siger skoleleder Charlotte Norman Andersen fra Lundehusskolen.

Bider tænderne sammen

Hospitalsdirektør Janne Elsborg fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har imødeset byggestarten i spænding:

"Vi har gennem lang tid forberedt os på dagen i dag. Alligevel er der nok ikke nogen, der helt er klar over, hvad vi går i møde. Vores byggeprojekt bliver det største i København næst efter metroen. Vi vil sikre at der tages mest muligt hensyn til naboer, patienter og ansatte, men den lydløse gravemaskine er desværre ikke opfundet. Der vil helt sikkert blive perioder, hvor vi må bide tænderne sammen og minde hinanden om, at det bliver fantastisk, når det nye hospitals- og psykiatribyggeri står færdigt," sagde hun i sin tale.

Redaktør