Fin nabodialog om fremtidens Bispebjerg

Der var både plads til panderynker og grin, da naboer til Bispebjerg Hospital deltog i et informationsmøde den 24. juni. Alle parter ved, at byggeriet kommer til at genere, men god dialog kan forhåbentlig mindske generne.

"Kan​​ vi få det på skrift?" lød den prompte reaktion, da vicedirektør Claes Brylle Hallqvist indledte informationsmødet den 24. juni med at slå fast: "Vi kommer ikke til at larme som metrobyggeriet."

Der er ingen tvivl om, at naboerne til Bispebjerg Hospital er nervøse for det forestående byggeri – og med god grund. Der skal bygges på hospitalsområdet de næste 10 år, og det store fokus i medierne på støjgener fra metrobyggeriet har ikke gjort nervøsiteten mindre.

Der var fint fremmøde til informationsmødet 24. juni. Her taler vicedirektør Claes Brylle Hallqvist. Helt til højre ses entreprisechef Carsten Nyboe. Foto: Karen Grønkjær.

​​"Vi kan ikke undgå at støje, støve og lave vibrationer, men vi kommer til at holde det inden for det tidsrum, kommunen tillader: som udgangspunkt kl. 7-18. Vi har jo et hospital i fuld drift og en masse patienter, som vi skal tage hensyn til. Så I kommer ikke til at opleve, at vi støjer hele natten," sagde vicedirektøren med ansvaret for byggeprojektet.

Lyskryds skal passe på bløde trafikanter

Informationsmødet handlede om de indledende byggearbejder, som naboerne vil opleve det kommende år. Først for står, at der i juli til oktober skal anlægges et nyt lyskryds på Tuborgvej/Vestre Længdevej, hvilket også indbefatter, at den lille portnerbygning skal rives ned. I den forbindelse blev spurgt til forholdene for fodgængere.​ ​​​

"Der bliver fortov på østsiden af vejen parallelt med den planlagte cykelsti. Vi vil holde fodgængere og cyklister på afstand af parkeringshuset og Laboratorie- og Logistikbygningen på den anden side af vejen, hvor der vil komme mange biler til og fra," svarede entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Efter den fælles gennemgang af de kommende projekter gik deltagerne ud og så på byggefelterne. Længst til højre entreprisechef Carsten Nyboe og seniorprojektleder Ronan O' Reilly. Foto: Karen Grønkjær.
Nervepirrende parkering

Efterfølgende blev fortalt om den nye parkeringsplads, som skal anlægges, hvor der i dag er tennisbaner i den sydvestlige del af området. Her etableres ca. 100 parkeringspladser, og pladsen får røde klinker og slotsgrus på jorden og bøgehække omkring, så den​​ kommer til at passe fint i det fredede område. Parkeringspladsen bliver anlagt fra 11. august 2014.​

​Et emne, som mange naboer var spændte på, var det nye parkeringshus, som skal ligge i det nordvestlige hjørne af området ud mod Tuborgvej. Fem hold er i konkurrence om at tegne og bygge parkeringshuset, og vinderen er ikke fundet, men deltagerne fik mulighed for at se et eksempel.

"Vi ved, at det bliver stort"

Det kommende parkeringshus kommer til at fylde hele den eksisterende parkeringsplads og bliver op til 24 meter højt. Det bliver bygget fra slutningen af året og knap et år frem. Spørgsmålene gik blandt andet på, om huset kan blive endnu højere, end der er meldt ud, og om det kan få grønne planter på murene ud mod naboerne.​​​

​"Lokalp​​lanen tillader, at vi bygger op til 24 meter. Vi ved, at det bliver en stor bygning, og vi har ikke noget ønske om at genere jer mere end højst nødvendigt, så det er den maksimale højde. Og hvad angår grønne planter, så er de ikke dyre, så det kan vi sikkert godt finde ud af, men det tager ca. 10 år for dem at vokse op, så det varer lidt, før I får glæde af dem," forklarede projektleder Rasmus Seidelin Dam fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Mindre stor logistikbygning

Endelig kom mødedeltagerne omkring Laboratorie- og Logistikbygningen, som skal ligge lige syd for parkeringshuset og bliver opført fra sommeren 2015 til starten af 2017. Bygningen måtte ifølge lokalplanen blive 24 meter, men den bliver nok kun ca. 20 meter høj og altså noget mindre end det tilladte. Naboerne spurgte blandt andet til de træer, der står på byggegrunden. Flere af dem er bevaringsværdige, men bliver fældet alligevel.

Seniorprojektleder Ronan O' Reilly (t.v.) viser på en 3D-model, hvordan de nye bygninger vil ligge på onrådet. Foto: Karen Grønkjær.
"I princippet er alle træer, som er ældre end 20 år og har mere end 25 år tilbage at leve i bevaringsværdige. Det betyder ikke, at man ikke kan få dispensation til at fælde dem – og vi har desværre ikke andre steder at bygge. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare så mange træer som muligt," sagde seniorprojektleder Ronan O’ Reilly.

Hjælp os, så vi mindsker gener​

Undervejs på mødet kom det også frem, at nogle af naboerne på Charlotte Muncks Vej i dag er generet af en ventilator på en nærliggende hospitalsbygning, og Claes Brylle Hallqvist lovede at tale med hospitalsdriften, om der kan gøres noget ved det.​ ​

​"Vi håber sådan, at I vil komme og fortælle os, når noget generer jer i stedet for at skrive en klage til Region Hovedstaden. Hvad enten det er en lysmast, der lyser ind i jeres soveværelse, eller en lastbil, der holder i vejen, så bliver det ikke gjort af ond vilje, og vi vil med det samme få udbedret generne," pointerede Claes Brylle Hallqvist.

Redaktør