En ekstra p-plads til bilisterne

En ny, midlertidig parkeringsplads til 35 biler i nærheden af Akutmodtagelsen skal afhjælpe presset på Bispebjerg Hospitals parkeringsfaciliteter. Anlægsarbejdet varer fra 9. oktober og ca. tre uger frem.
En voksende parkeringsfrustration på Bispebjerg Hospital skal nu afhjælpes af 35 midlertidige parkeringspladser på græsplænen nord for Akutmodtagelsen. De der kører bil til Bispebjerg Hospital vil måske have bemærket, at det den seneste tid er blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads.


Den nye parkeringsplads til 35 biler bliver anlagt på plænen nord for bygning 7 længst henne mod indgang 60. Foto: Dragør Luftfoto.

"Vi har flyttet rundt på nogle funktioner mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og måske er det det, der har øget parkeringspresset på Bispebjerg-området. I hvert fald har vi truffet en hurtig beslutning om en dosis ekstra p-pladser for at hjælpe på parkerings-kløen," siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Tager forskud på byggepladsen

Den nye p-plads er i virkeligheden et forskud på, at der senere i byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal etableres en byggeplads med et område til både håndværkerbiler og lagerplads til byggematerialer. Ved at anlægge den lidt tidligere end planlagt kan den hjælpe på parkeringsproblemerne indtil det nye p-hus med over 600 p-pladser står klar om et års tid.

Pladsen får asfaltbelægning og vil ligge på hjørnet af Østre Længdevej og 5. Tværvej, lige over for den midlertidige grusparkering, hvor bygning 40 lå. I samme ombæring vil der blive lagt asfalt på grusparkeringen for at afhjælpe huller i gruset. Arbejdet varer fra den 9. oktober til slutningen af oktober.

Begge p-pladser er midlertidige og vil senere blive inddraget til byggepladser i forbindelse med det kommende nybyggeri.
Redaktør