Den Fælles Byggeplads tager form

I disse dage bliver der gravet og kørt grus til den nye Fælles Byggeplads på Bispebjerg Hospital. Byggepladsen skal rumme en såkaldt skurby til håndværkere og entreprenører, og en byggepladsledelse skal koordinere trafikken og sikkerheden i forbindelse med byggeriet.


Der er gang i arbejdet med at etablere den Fælles Byggeplads. Foto: Louise Bendixen

Nu begynder der for alvor at ske noget i hospitalets nordvestlige hjørne, hvor de første byggerier skal placeres. I øjeblikket arbejder byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg på højtryk for at etablere den Fælles Byggeplads på hjørnet af Vestre Længdevej og 5. Tværvej. den Fælles Byggeplads skal blandt andet huse en fælles skurby med kontorer til byggeledere og faciliteter til håndværkerne.

”Den Fælles Byggeplads og byggepladsledelsen skal blandt andet sørge for, at byggetrafikken kommer til at køre så effektivt som muligt. Der skal jo bygges meget på et lille område, så det er helt afgørende, at vi får koordineret leverancerne ordentligt,” siger entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Tjek på byggelogistik og sikkerhed

Den Fælles Byggeplads er ledet af firmaet FM Bygningsdrift, som også står bag byggepladserne på Det Nye Universitetshospital i Skejby og Helsingborg Sygehus.

”Vi har stor erfaring med at løse denne type opgave. Vi har specialudviklet et booking-system, som styrer flowet af byggematerialer og varetilførsel, sådan at lokalområdet bliver generet mindst muligt af trafik,” siger Fælles Byggepladsleder Lars Mathiesen fra FM Bygningsdrift, som er en af de faste folk på pladsen.


Fælles Byggeplads-teamet:

Fra venstre: Lars Mathiesen, Fælles Byggepladsleder, Hanne Schack Blichmann, overordnet arbejdsmiljøkoordinator, Kurt Frederiksen, logistikkoordinator. Foto: Louise Bendixen.

Den fælles byggepladsledelse får desuden ansvar for den overordnede arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med arbejdet på delprojekterne. Sikkerhed på og udenfor byggepladsen er et meget vigtigt fokuspunkt, så man kan forebygge arbejdsulykker.

Flere byggepladser på vej

Arbejdet med at etablere Den Fælles Byggeplads er færdigt 1. december 2014, hvorefter der etableres byggeplads i det nordøstlige hjørne, hvor der er parkeringspladser i dag. Her skal der bygges nyt parkeringshus fra årsskiftet og ca. et år frem.

Fra starten af det nye år vil der også blive etableret byggepladser til de forskellige nedrivningsprojekter. Bygning 13, 14, 15, 47, 48, og 49 skal nemlig rives ned i løbet af 2015.

Efter sommeren 2015 vil der blive etableret byggeplads ved siden af bygning 11, hvor den kommende Laboratorie- og Logistikbygning skal ligge. Tidspunkt for nedrivning af Bygning 19B er endnu ikke fastlagt.


Se en plan over byggepladserne her. Klik på billedet for en større version. 

For spørgsmål vedrørende den Fælles Byggeplads kontakt Lars Matiesen, FM Bygningsdrift, tlf. 4029 9587

Redaktør