Arkæologisk fund ved Akutmodtagelsen

Ved udbygningen af Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital er der gjort et spændende, arkæologisk fund: Bispebjergs egen Grauballemand. Fundet af knogler tyder på, at Bispebjerg Bakke også i middelalderen har huset datidens version af et hospital.
Et meget spændende fund er gjort i forbindelse med udbygningen af Akutmodtagelsen ved bygning 7: Et skelet som kan dateres til middelalderen.


Det er muligt at besigtige det middelalderlige skelet, hvis man kigger forbi udbygningen af Akutmodtagelsen tirsdag den 1. april.
"Vi gravede ud ved bygning 7, og pludselig råbte en af håndværkerne på byggepladsen. Vi stoppede gravemaskinen, og der i jorden lå en knogle. Min første tanke var, om der var sket noget kriminelt på stedet, men vi har sidenhen fået at vide, at skelettet kan dateres til den tidlige middelalder, ca. 500 e.Kr.," fortæller projektleder Flemming Damm fra FM-enheden, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Historisk hospital

Arkæologer har arbejdet på højtryk, og det tyder på, at skelettet stammer fra et middelalderligt hospital.

"Jeg synes, det er rigtig sjovt at tænke på, at der måske ikke bare har ligget et hospital her i 100 år, som vi troede, men i 1500 år. Det tilføjer da en ekstra historisk dimension til vores arbejde," konstaterer konsulent Henrik Friis fra Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Forsinker byggeriet

Desværre betyder fundet, at udbygningen af Akutmodtagelsen ikke kan blive gjort færdig, ligesom det store byggeri af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg må udskydes, til arkæologerne er færdige med at undersøge området. Det forventes, at arkæologerne afslutter deres arbejde omkring 1. april næste år.
Redaktør