​​​​

Tre Akuthus-forslag vil føre Bispebjerg-arven videre

​Tre ud af syv forslag til fremtidens Akuthus på Bispebjerg fortsætter i konkurrencen. De tre forslag har en klar pavillonstruktur samt tegl og stærke referencer til Bispebjerg Hospital og Nordvest-kvarteret.

​Tre hold har vundet første fase af konkurrencen om at skabe et Akuthus til Nyt Hospital Bispebjerg. I spidsen for de tre hold står henholdsvis C.F. Møller, COWI og et konsortium af KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark. De går nu videre til anden fase af konkurrencen, og den endelige vinder bliver valgt efter sommerferie​n 2015.

"Den udbudte opgave er på mange måder udfordrende. Dommerkomitéen har hæftet sig særligt ved de forslag, som kommer tættest på at rumme den svære balance mellem et mo​
derne hospital med optimal funktionalitet og et fredet hospital med en 100-årig historie," fortæller formand for dommerkomitéen regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S).

Det gamle er med i det nye​​​

​De tre vinderhold har skabt et Akuthus, som både lever op til lokalplanens krav om en pavillonstruktur og tegl og har klare referencer til det fredede hospital eller til Nordvest-kvarteret.

 

C.F. Møller-fo​rslaget gentolker Nordvest i et nutidigt formsprog. Det har tage med hældning og gullige mur- og tagsten, der får forslaget til at falde godt ind i skala, materialitet og nuancering. Illustration: C.F. Møller Danmark A/S, Alectia A/S, Terroir ApS og Søren Jensen A/S.

"Det er sp​​​ændende at opleve, at det gamle Bispebjerg Hospital på mange måder er tænkt med i det nye. Det sker for eksempel med forskellige fortolkninger af de gamle pavilloner og i materialevalget. Forslagene genfortæller noget af Bispebjerg Hospital eller Nordvest-kvarteret i det nye," siger Lars Gaardhøj.

En svær opgav​​e

Konkurrencedeltagerne har været ude i en meget kompleks opgave, idet de skulle forholde sig​​​ til en stram lokalplan og passe det nye Akuthus ind på et område med et fredet hospital.

 

COWI-forslaget har et meget klart og velfungerende funktionelt koncept, der understøtter gode patientforløb og danner baggrund for optimale driftsforhold. Forslaget viser stor interesse i at gøre det grønne nærværende. Illustration: COWI A/S, Nordic Office of Architecture, Chri​​stensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS.

"Der er ingen tvivl om, at det har været en svær opgave med mange modsatrettede hensyn. Vi vil gerne have alle funktioner tæt på hinanden, samtidig med at vi ønsker lys og åbne arealer. Der er en masse hensyn til klinikkens funktioner, samtidig ​med at det skal passe til det eksisterende hospital," forklarer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.

Det vigtige dagslys​

En del forslag er blevet valgt fra, blandt and​et fordi de ikke tilstrækkeligt erkender, at Danmark har fire årstider og en lang, mørk vinter.

 

​​​Forslaget fra konsortiet af KHR, WHR og Arup er tænkt opført med sengebygninger i gule og røde mursten. Det har nogle overbevisende arkitektoniske svar på en rekreativ sammenhæng mellem hospital og nærhed til oplevelsesrige friarealer. Illu​​stration: KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe, Arup Denmark og Schønherr A/S.

"Dagslys er et udtrykt ønske fra både patienter og personale, og derfor har det stort fokus. Vi kan se, at nogle af holde​​ne foreslår store, dybe rum, hvor dagslyset ikke er prioriteret så højt," siger Claes Brylle Hallqvist, der har sat stor pris på endelig at få sat billeder på det kommende hospital:

"Det er spændende, når man laver en helhedsplan, om det også kan fungere, når hospitalet skal designes. Så det har været rigtig rart at se, at planen holder. Helhedsplane​
n har på det nærmeste givet figurerne, og det betyder, at vi har kunnet fokusere på funktionerne i konkurrenceforslagene."

Næste fase​

Den næste fase af konkurrencen er udbud med forhandling, hvor de tre hold skal bearbejde og k​​onkretisere forslagene sammen med byggeorganisationen på Bispebjerg Hospital.

"Det bliver fedt at ​
se de bearbejdede forslag. De mangler stadig lidt, hvilket er naturligt i en to-faset konkurrence. Jeg ville ikke kunne vælge en vinder i dag," fastslår Claes Brylle Hallqvist.

Redaktør